LIIKUTAA YHES- SEMINAARI 1.9.2023

Liikutaa Yhes- seminaari on tarkoitettu Kymenlaakson  varhaiskasvattajille. Toiminnallinen seminaari järjestetään Nuorisokeskus Anjalassa 1.9. kello 8:30 - 15:15. Seminaari on maksuton.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu ilmoittautumislinkistä.

Seminaarin järjestää kuntien varhaiskasvatukset, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Kymenlaakson Liikunta.

Huom! Varhaiskasvatusjohtajille on 1 oma työpaja. Loput työpajat johtajat voivat valita vapaasti.

Työpajojen kuvaukset ja seminariin tarkempi sisältö alla.

PÄIVÄN SISÄLTÖ:

8:30 - 9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit (Makasiini kahvilan edessä ulkona, säävaraus), ilmoittautumisen yhteydessä ostettavissa lounaslipukkeita (hinta 10,90 €, kortilla voi maksaa)

9:00 - 9:05 Yhteinen aloitus, Liikutaa Yhes-verkosto, liikuntasali 

9:05 - 9:25 Lapsi pyörätuolin takana -puheenvuoro, kaikille liikuntasalissa

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta

Kari Vuorenpää, suunnittelija

Susanna Tero, johtava asiantuntijana

9:25 - 9:45 Täydellä tunteella liikutaa yhes -puheenvuoro, kaikille liikuntasalissa

Sanna Tuisku-Lehto, projektipäällikkö

CP-liitto

10:00-11:45 TYÖPAJOJA (2 omavalintaista)

11:45-12:45 LOUNAS KAIKILLA

13:00-14:45 TYÖPAJOJA (2 omavalintaista)

15:00-15:15 Yhteinen loppurentoutus

- Tarja Renlund, liikuntakoordinaattori, Kotkan kaupunki

- Ulkona päärakennuksen nurmella, jos hyvä sää (huono sää liikuntasali)


Suurin osa työpajoista ulkona säästä riippumatta. Pukeudu sään mukaan.

Ilmoittautuminen alla olevasta linkistä tai sivun valikosta. Ilmoittaudu 23.8. mennessä

ILMOITTAUTUMISLINKKI⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Lisätietoja:

Kuntien varhaiskasvatuksista

tai

Petteri Mäkelä

Kymenlaakson Liikunta ry

petteri.makela@kymli.fi

044 013 7081

JOHTAJIEN TYÖPAJA

Arjen eri tilanteissa johtajuusteoilla on suuri merkitys lasten hyvinvoinnin varmistamisessa.

Johtajien työpajasta saat vinkkejä ja toiminnallisia esimerkkejä aktiivisen arjen ja liikkumisen johtamiseen varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työpaja toteutetaan ulkona.

Sanna Rantoja-Hämäläinen                          Merita Vainio

varhaiskasvatuksen opettaja                       varhaiskasvatuksen opettaja

liikuntaneuvoja                                                     liikuntaneuvoja

                                                                                        ympäristökasvattaja

LEIKI, LIIKU LUONNOSSA- työpaja

”Leikkien, liikkuen luonnosta nauti, se saa sun aivonystyrät auki J ”

Luontoliikunnassa yhdistyvät liikunnan hyödyt ja luonnon tuomat terveysvaikutukset. Luonto tarjoaa monipuolisen ympäristön harjoitella erilaisia taitoja, esim. motoriikkaa ja tunteita. Yhdessä luonnossa liikkuminen ja leikkiminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Luonnossa liikkuminen tarjoaa raitista ilmaa ja hyvää mieltä.

Tule ja koe itse!

Työpajan ohjaavat Kati Yliaho ja Jaana Kuntsi, Virolahti

WAU, MITÄ MOTORIIKKAA!

Työpajassa saat työkaluja ja vinkkejä siihen, miten voit havainnoida ja harjaannuttaa motorisia taitoja lapsia osallistavasti ja innostavasti.

Tervetulleeksi mukaan teidät toivottaa,

Merita Vainio (varhaiskasvatuksen opettaja, liikuntaneuvoja, ympäristökasvattaja)

Jaana Hietala (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, liikuntaneuvoja)

PERHEET LIIKKEELLE VAPAA-AJALLA - KUINKA VOIMME VARHAISKASVATUKSESSA TUKEA PERHEIDEN LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA?

·       Miksi perheiden kanssa tehtävä yhteistyö myös liikunnallisen elämäntavan osalta on tärkeää?

o   tutustutaan/kerrataan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset.

o   tutustutaan muutamaan valmiiseen materiaaliin, joiden avulla voi liikkumisen merkitystä tuoda perheille esille (mm. Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman materiaali sekä Neuvokas perhe –menetelmän materiaali)

·       Tuo tullessas, vie mennessäs – jaetaan kokemuksia ja vinkkejä liittyen perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

·       Kuinka olemme pyrkineet edistämään perheiden liikunnallista elämäntapaa Pyhtään varhaiskasvatuksessa?

Työpajan vetäjänä Saija Asikainen (varhaiskasvatuksen opettaja, Pyhtään varhaiskasvatus)

LIIKKUMALLA TYÖHYVINVOINTIA

Työpajasta saat työkaluja ja ideoita työhyvinvoinnin ylläpitämiseen varhaiskasvatuksessa. Voit myös jakaa muille yksikkösi hyviä käytäntöjä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Arki tarjoaa monia mahdollisuuksia liikkumiseen. Anna itsellesi lupa hyvinvointiin ja hyödynnä liikkumistilanteet lasten kanssa - muista myös tauotus ja lepohetket.

Työpajan vetäjät:

Tarja Renlund, liikuntakoordinaattori, Kotkan kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue

Päivi Virtanen, lasten liikkumisen asiantuntija, Kouvolan varhaiskasvatus

TOIMINTAVÄLINEET VAIKEASTI VAMMAISEN LAPSEN KASVUN JA YHDENVERTAISEN OSALLISTUMISEN TUKENA VARHAISKASVATUKSESSA

Mikä avuksi, kun pyörätuoli ei kulje juurakkoisilla poluilla, kuinka mahdollistaa lapsen siirtyminen pyörötuolista lattia- tai hiekkalaatikkoleikkeihin, millaisella pulkalla pulkkamäkeen, kun istuminen ei onnistu? Etsitään yhdessä ideoita ja ratkaisuja näihin ja moniin muihinkin osallistumisen haasteisiin.

Yksilöllisen tuen tarpeeseen on olemassa paljon osallistumista tukevia toimintavälineitä. Työpajassa pääset perehtymään toimintavälineisiin, joilla voidaan tukea apuvälineitä käyttävien lasten yhdenvertaista osallistumista varhaiskasvatuksen toimintaan niin sisällä kuin ulkona. Ideoiden ja ratkaisujen lisäksi työpajasta saat oppaan toimintavälineistä.

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta

Kari Vuorenpää, suunnittelija

Susanna Tero, johtava asiantuntijana

ERILAISET OPPIJAT JA LIIKKUJAT

Miten huomioin paremmin liikuntatuokiossa kaikki lapset? Osaanko suunnitella tuokiot niin, että kaikkien lasten toimitakyky ja rajoitteet on otettu huomioon? Työpajassa saat käytännön vinkkejä ja ideoita tuokioiden toteuttamiseen.

Työpajan ohjaa Tiina Siivonen, Paralympiakomitea

AAC-MENETELMIEN ENSIAPU

Harjoittelemme työpajassa kuvien ja tukiviittomien käyttöä arjen vauhdikkaisiin hetkiin lasten kanssa. Työpaja tarjoaa hyvän ensiavun akuuttiin tarpeeseen aloittaa kuvien ja tukiviittomien käyttö. Saat työpajasta mukaasi pienen kuvakommunikaatiosetin, jonka avulla voit helposti aloittaa kuvien käytön. 

Työpajan vetää CP-liiton tulkkipalveluvastaava Heli Honko, jolla on takataskut täynnä vinkkejä ja niksejä.

TÄYDELLÄ TUNTEELLA LIIKUTAA YHES ULKONA!

Tervetuloa kokemukselliseen työpajaan, jossa käymme läpi kesäisen metsärastiretkiesimerkin avulla kehollisia keinoja tukea lapsien tunnesäätelyä. Työpajassa opit kuinka tukea lapsia tunnesäätelyssä saavutettavasti huomioiden lasten monenlaiset tavat olla vuorovaikutuksessa. Saat työpajasta materiaalipaketin soveltaviin touhuihin, oman tunnesäätelykuvatukisetin ja oppaan kehollisiin harjoitteisiin. 

Ohjaajina työpajassa ovat CP-liiton Voimavarana perhe -hankkeesta Sanna Tuisku-Lehto ja Varpu Perämäki sekä tulkkipalveluiden asiantuntija.

"HYVÄ MINÄ, HYVÄ ME, HYVÄ MEIDÄN JOUKKUE!"

Vinkkejä ja materiaalia palloiluun 3-7-vuotiaille.

Sisällöllisesti työpaja koostuu lyhyestä infosta/teoriaosuudesta, muutamasta harjoitedemosta ja materiaalien jaosta. Työpaja sisältää siis liikkumista!

Työpajan vetäjä:

Minna Vierula

Seuravalmentaja/varhaiskasvatusvastaava

FC KTP Juniorit

TUU LEIKKII VAUDIKKAASTI 

Työpajassa tutustutaan Vauhdikkaan fyysisen aktiivisuuden leikkikortteihin. Kokeillaan ja sovelletaan leikkejä, sekä käydään keskustelua vauhdikkaan fyysisen aktiivisuuden merkityksestä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. 

Nämä leikkikortit mahdollistavat vauhdikasta liikettä ja liikkumisen riemua ilman kilpailua ja kiinnijäämisen pelkoa. Kortit on luokiteltu motoristen taitojen mukaan. Kaikki leikit on kuvitettu ja löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi. Leikkejä saa vapaasti soveltaa omaan käyttöön. 

Leikkikortit on valmistettu Karkkilan, Kirkkonummen ja Lohjan kuntakoordinaattoreiden yhteistyönä. Työpajan vetäjä: Jaana Knude, Kotkan varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori 

LIIKUNTA VARHAISKASVATUKSESSA ON JOKAISEN LAPSEN OIKEUS

Työpajassa sukelletaan liikkumisen inkluusioon varhaiskasvatuksen yleisen tuen näkökulmasta. Miten mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumista varhaiskasvatuspäivän aikana? Miten huomioida erilaiset liikkujat ja muokata toimintaa yksilöiden ja ryhmän tarpeet huomioiden? 

Työpajasta saat työkaluja, materiaaleja, ideoita ja vinkkejä arjen työn tueksi. 

Työpajan ohjaaja: Essi Kaipainen Hankekoordinaattori Liiku mun kanssa! Kirkkonummi