Sivuja päivitetään parhaillaan. Pahoittelemme mahdollista tästä aiheutuvaa haittaa. Lisätietoa Buusti360 -hyvinvointipalveusta löydät Buustin valtakunnallisilta verkkosivuilta tästä  


1. Kartoitus


Työhyvinvointikartoituksen tulokset antavat pohjan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin kehittämisprosessiin sekä työhyvinvoinnin ennakointiin ja seurantaan.

Kartoitukset voidaan jakaa koko työyhteisön liikuntaohjelman tilan kartoitukseen ja henkilöstön fyysisen kunnon kartoitukseen. 

Suomen aktiivisin työpaikka -kartoitus

  • Kartoituksella selvitetään työpaikan sen hetkiset liikuntatoiminnan vahvuudet että kehittämiskohteet
  • Kartoitus perustuu henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin, joita kartoituksessa tarkastellaan osallistuvan työpaikan näkökulmasta
  • Kartoitusta hyödynnetään tavoitteenasettelussa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Johdon sekä henkilökunnan liikunta- ja hyvinvointikyselyt

  • Työyhteisön sähköinen liikunta- ja hyvinvointiasoiden nykytilan kartoitus.
  • Kyselyllä kerätään taustatietoa sen hetkisestä työhyvinvoinnin tilanteesta sopivien palveluiden valitsemista varten.

Fyysisen kunnon alkumittaus ja työkykytuntemus

  • Monipuolinen kehon fyysisen kunnon mittaus
  • Testien ja mittausten avulla voidaan selvittää puolueettomasti kehon hyvinvoinnin tilanne. 
  • Lähtötasoraportin avulla suunnitellaan asianmukaiset jatkotoimenpiteet sekä voidaan seurata edistymistä.