Liikkuva opiskelu

Lisää liikettä opiskelupäiviin

Liikkuva koulu on laajentuntu toiselle asteelle ja korkeakouluihin. KymLi tukee myös toisen asteen oppilaitoksia mm. hakuprosessissa, kehittämisessä, koulutuksissa.

Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä

  • kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
  • lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia
  • lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välille                    

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa. Aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Lisätiedot ohjelmasta löytyy Liikkuva opiskelu -ohjelman omilta nettisivuilta: www.liikkuvaopiskelu.fi

Tähän hankkeeseen olemme saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön tukea.