Urheiluseuroille

Hae mukaan SYKÄYS -hankkeeseen!

Sykäys -hankkeen aikana kehitetään seuran hallintoa ja toimintatapoja kokonaisvaltaisesti vuoden 2019 keväästä vuoden 2020 loppuun.  Sykäyksen avulla tiedän seuran ja sen toimijoiden arki helpottuu, tyhmät kysymykset vähenevät ja rutiinit sujuvat mutkattomasti!  Kehittämisen tavoitteena on siis helpottaa seuratyötä. Mukaan valitaan kymmenen seuraa Kymenlaakson alueelta, jolloin lähijaksot ovat mahtava mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaistukeen.  Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. 

Sykäyksen aikana järjestetään 6 lähijaksoa, joissa on aina paikalla aiheen ammattilainen alustamassa päivän teemaa.  Lähijaksojen aiheina esimerkiksi hallinto, markkinointi ja viestintä, vapaaehtoisten aktivointi, rahoitus sekä urheilijapolun kehittäminen.  Alustuksen jälkeen istutaan alas työstämään aihetta oman seuran kesken ja asiantuntijoiden avustuksella. Lähijaksojen välissä seura työstää toimintoja omatoimisesti. Seurakehittäjä on apuna kehitystyössä myös jaksojen välillä. 

Hankkeen aikana työryhmä työstää seuralle toimintakäsikirjan, joka jää seuran käyttöön ohjaamaan toimintaa tuleviksi vuosiksi. Toimintakäsikirjassa kaikki seuran toimintaa ohjaavat tiedot ovat yksissä kansissa. Hankkeen yksi tavoite on seurojen työnantajavalmiuksien lisääminen. Kehitysprosessin jälkeen seuran toiminta on sillä tasolla, että mahdollinen työnkuva palkatulle työntekijälle on selvillä ja palkkaus on seuralle seuraava kehitysaskel. Myös hankeprosessin aikana kannustetaan seuroja tuettuihin työkokeiluihin. 

Keski-Suomessa toteutettiin vastaavanlainen hanke (Työnuoli) vuosina 2015-2016 ja tulokset hankkeesta ovat olleet erinomaisia! Hankkeeseen osallistuneet seurat antoivat hankkeelle arvosanan 4 (1-5 asteikko). Osa seuroista päätyi palkkaamaan ensimmäisiä työntekijöitä hankkeen päätteeksi (jonka jälkeen palkkauksia on tullut lisää) ja osa totesi tehokkaan kehittämisen ja organisoinnin päätteeksi, että selviävät hyvin tämän hetkisillä vapaaehtoistekijöillä, kun toimintaa saatiin riittävästi napakoitettua.  Seurojen omia kokemuksia vastaavasta hankkeesta:

”Hanke auttoi hallituksen koulutuksessa, dokumentoinnin ja seurakäsikirjan kehittämisessä.”

”Talousohjeiden sparraus. Teimme hankkeen aikana seuralle talousohjeet ja siihen saimme sparrausta.”

”Hanke auttoi strategiatyössä. Hyvää aikaa työstää ja pohtia strategiaa. Toisten seurojen kohtaaminen ja keskustelut”Mitä osallistuvalta seuralta vaaditaan? 

·        Sitoutuminen kahden vuoden kehitysprosessiin (vuoden 2020 loppuun). 

·        Viisi sitoutunutta henkilöä, joista vähintään kolme kuuluu seuran hallitukseen. 

·        Hallituksen kirjallinen lupa ja tuki työryhmälle kehittää seuran toimintaa vapaasti. 

·        Sitoutuminen lähijaksoihin ja jaksojen välisten tehtävien tekemiseen.


Lähijaksojen päivät vuoden 2019 aikana (klo 10-16):

25.05.

31.08.

05.10.

11.11. Seuraseminaari

8.2.

Lähijaksojen paikka ilmoitetaan myöhemmin. Paikka määräytyy hankkeeseen valikoituvien järjestöjen mukaan.