Terveysliikuntastrategia 2021-2025


Kymenlaakson Liikunta ry pyytää lausuntoanne maakunnallisen terveysliikuntastrategian luonnoksesta vuosille 2021-2025

21.1.2021

Kymenlaakson Liikunta ry pyytää lausuntoanne maakunnallisen terveysliikuntastrategian luonnoksesta vuosille 2021-2025, jonka kokoavana teemana on luontoliikunta. Strategia on jatkoa vuosille 2014-2020 hyväksytylle terveysliikuntastrategialle. Tavoitteena on luoda kymenlaaksolaisille parhaat mahdolliset edellytykset liikkua terveytensä kannalta riittävästi elämänkaaren eri vaiheissa. 

Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaa on valmisteltu alueellisesti poikkihallinnollisessa yhteistyössä, aktiivisimmin kuntien liikuntatoimien edustajien kanssa. Maakunnallista terveysliikuntastrategiaa koordinoi Kymenlaakson Liikunta ry. 

Lausuntopyynnön jakelulistaa valmistellessamme pyrimme huomioimaan toimijoita laajasti antaen mahdollisuuden strategialuonnoksen kommentointiin. 

Lausunnossa pyydämme ottamaan kantaa mm. siihen, ovatko terveysliikunnan edistämistä tukevat tavoitteet ja toimenpiteet oikein kohdennettuja ja riittäviä, puuttuuko näistä joitakin tärkeitä osa-alueita. Lausunnot pyydämme toimittamaan 28.2.2021 mennessä toimisto@kymli.fi .

Mahdolliset lisätiedot luonnoksesta sanna.saarinen@kymli.fi, puh. 040 483 5405 tai mia.t.holmberg@gmail.com, puh. 044 047 0505


Liitteet