Liikkuva koulu

LISÄÄ AKTIIVISUUTTA KOULUPÄIVÄÄN


Kymenlaakson Liikunta tukee kouluja fyysisesti ja toiminnallisesti aktiivisen koulupäivän kehittämisessä Liikkuva koulu -ohjelmantavoitteiden mukaisesti. Liikunnan aluejärjestöt saavat Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta koulujen ja kuntien työn tukemiseen.


Toiminnan tavoitteena on 


Koordinoida alueellisesta Liikkuva koulu –kehittämistyötä, auttamalla ja tukemalla muita toimijoita paikallisessa Liikkuva koulu -kehittämistyössä

Innostaa uusia kouluja matkalle Liikkuvaksi kouluksi 

Auttaa kehittämistyötä tehneitä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa

Tukea Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman viestintää

Kannustaa kouluja ja kuntia koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen sekä rehtorien ja opettajien aktivointi uusien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen


Koulutukset löytyvät "Koulutukset" - sivulehdeltä.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön tukea.