Aikuis- ja terveysliikunta

Kymenlaakson Liikunta järjestää terveysliikuntatoimintaa, joka on suunnattu kaikenikäisille terveysliikunnasta kiinnostuneille. 

Alla koottuna terveysliikunnan keskeisimmät edistämiset teemat.

Näkyvimpänä toimintana KymLi koordinoi Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaa, joka julkistettiin 14.2.2014. Strategian jalkauttamistoimenpiteenä toteutettiin Kunta Kuntoon -kortti, jota Kymenlaakson terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijaryhmä eli terveysliikuntastrategian ohjausryhmä hyödyntää työkaluna strategian toimenpide-ehdotusten seuraamiseen ja arviointiin.

Kunta Kuntoon -kortti on 2019 alkaen vaihtunut Kymenlaakson sekä Päijät-Hämeen alueiden yhteiseksi Liikuntaa.com – Hyvinvointia kaikille -sivustoksi, josta löytyy kootusti terveysliikuntaa ja hyvinvointia, sekä huippu-urheilua edistävät alueelliset ja paikalliset strategia-asiakirjat ja toimenpideohjelmat. Lisäksi valtakunnalliset linjaukset.

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA BUUSTI360

KymLi on Buusti360 -hyvinvointiohjelman, alueellinen palveluntuottaja. Kattavista työhyvinvointia tukevista palveluista löytyy laajasti keinoja kehittää henkilöstöliikuntaa organisaatiossa. 

Toteutamme   hyvinvointipalveluja lisäksi myös eri yhteisöille sekä kaikille aikuisille.  Vuosien kokemuksella olemme toteuttaneet hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä toimintoja yrityksissä, kunnissa sekä yheistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Palvelutarjottimesta löytyy mm.

KymLi on lisäksi aktiivisesti mukana valtakunnallisessa henkilöstöliikunnan kehittämistyössä. 


KUNNOSSA KASSULLE -HANKE

Kymenlaakson Liikunnan koordinoiman Kunnossa kassulle -hankkeen tavoitteena on tukea kutsuntaikäisten hyvinvointia ja terveyttä liikkumisen ja terveellisempien elintapojen keinoin yhteistyössä monialaisen alueverkoston toimijoiden kanssa.

Kunnossa kassulle -hanke toteuttaa mm. näitä

 • Liikuntapiste Kymenlaakson kutsunnoissa sekä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuudessa 
  • Puolustusvoimien Kaakkois-Suomen aluetoimiston kumppanina
 • Liikuntapiste ja tapahtumien koordinointi Hyvinvointia kiikarissa -tapahtumissa
  • 2. asteen oppilaitoksissa opiskelupäivän aikana
 • Tapahtumat ja lajikokeilut
  • Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. kunnat

Palveluja joka lähtöön

Kymenlaakson Liikunta toteuttaa myös mm.

 • koulutukset
 • luennot
 • tapahtumat ja lajikokeilut

KymLin sivuilta saat infoa toiminnastamme, kuten koulutuksista, tapahtumista ja kampanjoista. Lisätietoa KymLin terveysliikuntatoiminnasta saat terveysliikunnan kehittäjältä.

Olemme monessa mukana ja aina avoinna uusille yhteistyökumppanuuksille ja ideoille 


Yhteistyö Liikkuva aikuinen -ohjelman  ja Ikäinstituutin kanssa 

Kymenlaakson Liikunta toimii yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kuten Liikkuva aikuinen -ohjelma  sekä Ikäinstituutin  kanssa. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Yhteistyö Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa näkyy KymLin toiminnassa esimerkiksi 

 • Työ- ja toimintakykyä edistävissä toimissa 
  • kuten alueellisen ja Kaakon työhyvinvointiverkoston koordinointi

 • Liikuntaneuvonnan  kehittäminen ja elintapohjauksen yhdyspintapalveluiden edistäminen 
  • kuten liikuntaneuvonnan palveluketjut

 • Liikkuva aikuinen -ohjelman esim. kampanjoiden esille tuomisessa
 • Valtakunnallinen verkostoyhteistyö
  • Liikunnan aluejärjestöjen kanssa
  • Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumi
  • Muut kehittämistyöryhmät kuten Uusi normipäivä -työpajapohjat varhaiskasvatuksen henkilöstölle