Miten mukaan Tähtiseura-ohjelmaan?

Seuran kehittäminen on innostavaa ja sitouttaa jäseniä seuran toimintaan. Aluejärjestönä tuemme kehitystyötä tarjoamalla seuroille saparrausta, ohjausta ja erilaisia maksuttomia työkaluja kehittämiseen. Toimintaa voi kehittää omaan tahtiin osa-alue kerrallaan. 

Tähtiseura-ohjelmassa kehittämistyötä tehdään lajikohtaisesti. Ohjelmaan voivat ilmoittautua ja Tähtimerkkiä lähteä tavoittelemaan kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat.

Askeleet aloittamiseen:

Kehittämistyöhön sisältyy itsearviointia ja siihen on hyvä varata riittävästi aikaa. Uudelleen auditoitavat seurat 2-4 kk ja uudet Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat 3-9 kk.

1. Valitkaa osa-alue tai useampi, jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu*). Tarkista tästä mitä osa-alueita oma lajiliitto voi auditoida >

2. Kootkaa kehittämistiimi, joka tutustuu ohjelman laatutekijöihin. Lue lisää laatutekijöistä > Tiimi tekee suunnitelman ja aikataulun kehittämisprosessista.

  • Kehittämistiimin tavoitteena on innostaa ja innostua kehittymään sekä varmistaa, että seura kulkee läpi polun Tähtiseuraksi. Tiimi osallistaa prosessin aikana seuran eri toimijoita, jotka pysyvät tuomaan esille erilaisia näkökulmia toiminnoista. Suosittelemme, että tiimissä on vähintään 3-5 henkilöä toiminnan eri osa-alueilta. Mukana on hyvä olla vähintään yksi valmennuksen/ohjauksen edustaja ja yksi johdon edustaja. 

3. Liittykää Suomisportin Tähtiseura-verkkopalveluun.   

  • Ottaaksenne Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönne, tutustukaa Suomisport Seurapalvelun käyttöönoton ohjeisiin>
  • Suomisportin käyttö on maksutonta.
  • Jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla omat Tähtiseurakäyttäjä-käyttöoikeudet, jotka seuran Suomisport-pääkäyttäjä voi myöntää.

4. Lajiliitto ja aluejärjestön seurakehittäjät auttavat kehittämistyössä ja auditoivat seuran Tähtiseuraksi. 

5. Lajiliitto auditoi seuran uudelleen aina kolmen vuoden välein.

*Huippu-urheilun osa-alueen kehittäminen edellyttää, että lajiliitto on käynnistänyt huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelman osa-alueen ja valinnut seuran mukaan ohjelmaan.