Liikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita.


Liikkujan Apteekki - uudenlaista asiakaspalvelua lääkehoidon tukena


Liikkujan Apteekki tarjoaa apteekeille uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Kiinnostaako sinua oma hyvinvointisi? Varmasti myös asiakkaitasi kiinnostaa heidän hyvinvointinsa. Onko apteekillasi keinot vastata tähän kysyntään ja palvella ihmisiä entistä paremmin?

Liikkujan Apteekki on asiakkaalle enemmän kuin apteekki. Se vastaa entistä kokonaisvaltaisemmin ihmisen hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.

Tulevaisuudessa apteekki on tärkeä yhteistyökumppani kunnan liikunta- ja hyvinvointipalveluketjussa. Liikkujan Apteekki -konseptin tavoitteena on tuoda terveysliikunta apteekin arkeen, osaksi asiakasneuvontatilanteita. Liikkujan Apteekki -toimintamallia on kokeiltu vuodesta 2010 alkaen. Nyt toimintamalliin liittyminen on mahdollista kaikille Suomen Apteekkariliittoon kuuluville apteekeille, myös Kymenlaaksossa. Liikkujan Apteekki-toimintamalli on kirjattuna myös toimenpide-ehdotuksena Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan.


Mitä Liikkujan Apteekki tuo apteekillesi?

- Positiivista näkyvyyttä ja ilmaista mainosta
- Potentiaalisia asiakkaita houkutellaan kiinnostavilla teemapäivillä ja kampanjoilla
- Mahdollisuuden verkostoitua kunnan ja kansanterveysjärjestöjen kanssa
- Apteekin henkilökunnan hyvinvointi paranee, kun innokkuus lähteä liikkumaan kasvaa
- Liikunta-asioiden tuominen vahvemmin osaksi työnkuvaa sekä aiheesta keskustelu asiakkaiden kanssa tuo uutta intoa ja motivaatiota työhön
- Terveyteen liittyvissä asioissa kokonaisvaltaista palvelua saanut asiakas tulee todennäköisemmin apteekkiin uudestaan