UKK ja materiaalit työllistämisen tueksi

Usein Kysytyt Kysymykset 

  • Kuntien kesätyösetelit eivät ole este tämän tuen saamiselle. Varmistakaa vain, ettei kunnalla ole rajoituksia siitä, että muita tukia ei saa olla.
  • Jaettava palkkauksen tukisumma on 700 euroa/työllistettävä nuori. Yhtä nuorta kohden on käytössä yksi kesätyöseteli.
  • Nuoren työskentelyjakso voi jakautua useammalle kuukauden ajalle. Oleellista on, että työsuhteen aikana työtuntimäärä on yhteensä 50-60 tuntia.
  • Ikärajaksi on yhteisesti linjattu toiveena 15 – 29 vuotta. Mutta tänä vuonna 15- vuotta (v. 2006 syntyneet) täyttävät voivat saada tuen.
  • Mikäli palkattava nuori on työsopimuksen allekirjoitushetkellä 14 -vuotias, työsopimuksen allekirjoittaa hänen huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta
  • Seuran OY- pohjaisuus ei ole este tuelle
  • Kymenlaakson Liikunta ry tarvitsee allekirjoitetun työsopimuksen ennen ensimmäistä kesätyötuen tilitystä.
  • Jos haettu toiminta tai palkkaus peruuntuu, niin seura on velvollinen olemaan välittömästi yhteydessä Kymenlaakson Liikunta ry:n. Jos toiminnan edellytykset eivät täyty, seura on velvollinen paluttamaan saamansa tuen Kymenlaakson Liikunta ry:lle.

Tarvittavat liitteet ja lisätiedot