Ympäristö ja ilmasto

Ilmastonmuutos ja maapallon kantokyvyn ylikulutus koskevat myös urheiluyhteisöä ja vaikuttavat siihen, miten ja minkälaisissa olosuhteissa voimme tulevaisuudessa liikkua ja urheilla. Kymenlaakson Liikunta ry tekee osansa hillitäkseen ilmastonmuutosta ja vähentääkseen toiminnallaan haitallisia ympäristövaikutuksia. Tunnistamme merkittävimmät ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Toimimme esimerkkinä jäsenjärjestöillemme ja tuomme ympäristötietoutta esiin koulutus- ja muissa tilaisuuksissamme.

 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

-          ilmastonmuutoksen hillitseminen

* suositaan työmatkoilla julkisia kulkuneuvoja aina kun se on kokonaisuus huomioon ottaen mahdollista

*  lyhyillä asiointimatkoilla käytetään yhdistyksen asiointipolkupyörä

* suositaan kimppakyytejä

* suosimme tapahtumiemme tarjoiluissa kala- ja kasvisruokaa

* mahdollistetaan etätyöskentely etätyösopimuksen mukaisesti

* mahdollistetaan tapahtumiimme osallistuminen myös etäyhteyksien kautta.

* osallistutaan tapahtumiin/koulutuksiin yms. etäyhteyksien kautta, silloin kun se on mahdollista ja järkevin tapa osallistua.

* vaikutamme liikuntapaikkojen suunnittelussa kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin (mm. energiatehokkuus, pitkäikäisyys ja monikäyttöisyys)

 

-          jätekuormituksen vähentäminen

* minimoimme kopiotulostamista ja tulostaessa suosimme ympäristöystävällistä paperia

* hoidamme kierrätyksen asianmukaisesti niin toimistossa kuin tapahtumissakin

* käytämme biohajoavia tai kestokäyttöisiä astioita yms.

* hankimme energiansäästölamppuja ja -laitteita

 

-          hävikin pienentäminen

* keskittämisellä ja suunnitelmallisuudella pystymme torjumaan hävikin muodostumista.

 

-          ympäristötietouden lisääminen

* viestimme julkaisuissamme ja koulutuksissamme ympäristövaikutuksista ja omista toimenpiteistämme

* otamme yhdeksi maakunnallisen urheilugaalan palkintokriteeriksi ympäristöarvot

* liikuntaleireillämme otetaan ympäristöarvot huomioon

 

MITTARIT

- Toimistossa (ja tapahtumissa) on selkeät kierrätysastiat eri jätteille

 

- Työmatkat on suunniteltu niin, että ne pystytään toteuttamaan paitsi kustannus- niin myös ympäristötehokkaasti

 

-  Asiointipyörä on aktiivisessa käytössä

 

- Materiaalihankinnat on tehty ympäristövaikutukset ja kierrätysmahdollisuus huomioon ottaen.

 

-  Tapahtumissamme on rinnakkaiskäytössä lähtökohtaisesti myös mahdollisuus osallistua tapahtumaan etänä

 

-  Hävikkiä muodostuu mahdollisimman vähän.

 

-  Tiedotustoiminta nojautuu sähköiseen viestintään.

 

-  Tiedotustoiminnassa muistutetaan säännöllisesti ympäristöystävällisistä toimintatavoista, jotka koskevat koko järjestökenttäämme.