Kysely seuroille

Liikettä landelle -hankkeen 2018-2022 tavoitteena oli tarjota maaseutualueiden lapsille tietoa uusista lajeista, harrastamisen mahdollisuuksista seuroissa ja innostaa lapsia liikkumaan. Lisäksi oli tavoitteena tuoda seuroja lähemmäs maaseutualuiden kouluja ja lapsia. 

Hankkeen aikana järjestettiin 7 koulutapahtumaa ja jokaisella koululla seurojen järjestämät kerhotuokiot.

Korona pitkitti hanketta. 

Teidän seura oli mukana hankkeessa. Toivoisin, että vastaisitte todella lyhyeen kyselyyn tämän viikon aikana (vko 47). Tarvitsemme vastauksia loppuraporttiin. Osa tapahtumista on ollut jo 3 vuotta sitten, mutta vastatkaa kyselyyn, niin hyvin kuin muistatte ja osaatte.

Alla vielä koulut ja koulujen tapahtumissa mukana olleet seurat. Listauksen jälkeen lyhyt kysely.

Sippolan koulu

Indians

MYPA

KPL

Sippolan kunto

Kääpälän koulu

Indians

Valkealan kajo

MYPA

KPL

Utin koulu

Mypa

Indians

KPL

Utin pilvenveikot

Elimäen koulu

KJP

BDC

KPL

Viialan koulu

KJP

KPL

JPS-75

BDC

Jokelan koulu

KJP

KPL

BDC

Kouvolan suunnistajat

Pilkanmaan koulu

KJP

KPL

BDC

Kouvolan suunnistajat

1. Koulutapahtumien toimivuus. Koitteko, että pääsitte esittelemään koulutapahtumissa oman seuranne toimintaa onnistuneesti? arvio 1-5
2. Koulujen kerhotuokiot. Koitteko, että pääsitte esittelemään hankkeen kerhotapahtumissa oman seuranne toimintaa onnistuneesti? arvio 1-5
3. Tavoitettavuus. Koitteko, että koulutapahtumien ja kerhojen kautta tavoititte seurallenne tärkeää kohderyhmää/ uusia harrastajia?
7. Maaseutualueiden lapsilla on usein vähemmän mahdolisuuksia harrastamiseen seurassa heidän lähiympäristössä. Mitkä koette isoimmiksi haasteiksi toiminnan järjestämiseen maaseutualueiden lapsille? Voit valita useamman vaihtoehdon
8. Yhteistyö koulujen kanssa. Kuinka hyvin yhteistyö maaseutukoulujen kanssa yleisesti onnistuu liittyen harrastamisen järjestämiseen? Arvio 1-5