LIIKUNTANEUVONTA

Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää yksilön hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Liikuntaneuvonnan avulla pyritään motivoimaan terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvia ihmisiä liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­täen. 

Liikuntaneuvonnan lähtökohtana on yksilölliset arvot ja tarpeet. Neuvonnassa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne, lähtötilanne, resurssit ja tavoitteet. Liikuntaneuvonta on tarkoitettu terveytensä kannalta liian vähän liikkuville.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.Mitä liikuntaneuvonta on?

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on prosessi, jonka tavoitteena on erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten aktivoiminen. 

Liikuntaneuvonnan palveluketjuun sisältyy: 
1) Asiakkaan tavoittaminen ja tunnistaminen
2) Liikunnan ja liikunnallisen arjen puheeksi ottaminen
3) Ohjaaminen palvelujen pariin (ohjautuminen)
4) Liikunta- ja elintapaneuvontapalvelu (sisältää useita tapaamisia ja yhteydenottoja liikuntaneuvojan kanssa) 
5) Ohjaaminen kunnan/alueen matalankynnyksen liikuntapalvelujen ja omatoimisen liikunnan pariin. 

Liikuntaneuvonnan palveluketju on olevan kunnassa toimivien eri toimijatahojen rajat ylittävää yhteistyötä, jossa yhteisenä tavoitteena on edistää kuntalaisten terveellisiä elintapoja liikunnan keinoin.Liikkuva aikuinen (ent. KKI) -ohjelma ja liikuntaneuvonta

Liikkuva aikuinen -ohjelma kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalankynnyksen liikunnan palveluketjua vahvan toimijaverkoston avulla. Tavoitteena on laadukkaiden ja asiakaslähtöisten liikuntaneuvontakäytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti.

Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista. Liikuntaneuvonnan osalta oleellista on terveydenhuollon ja liikuntasektorin yhteistyö ja yhtenäiset käytännöt. Liikuntaneuvonnan kehittäminen pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksiin sekä tavoitteisiin.

Liikkuva aikuinen -ohjelma
- kehittää valtakunnallisesti liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista osana kuntien matalan kynnyksen liikuntapalveluketjua.
- levittää ja juurruttaa liikuntaneuvonnan hyviä käytäntöjä.
- aktivoi valtakunnallisia, alueellisia sekä paikallisia toimijoita yhteistoimintaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

Lue lisää

https://www.kkiohjelma.fi/liikuntaneuvonta