Kuvassa neljä nuorta nojaa frisbee koriin ja katsovat suoraan kameraan. Taustalla koko taustan peittävä punainen tiiliseinä. Nuoret seisovat vielä kevään jäljiltä olevalla huonosti vihertävällä nurmella

Haku nuorten kesätyöllistämiseksi on päättynyt

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.4.-30.9.2023. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29-vuotiaat.

KymLin kautta palkattiin viime vuonna yhteensä 140 nuorta kesätöihin. Tänä vuonna voimme myös myöntää tukea 140:lle nuorelle yhteensä 98 000 euroa! Hankkeen rahoitus tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- ja palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Tähän summaan tulee sisällyttää myös palkan sivukulut mikäli seura ei halua laittaa yhtään omaa rahaa palkkaukseen.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Mikäli seuralla ei ole valmiutta huolehtia palkanmaksun ja sivukulujen teknisestä toteutusta, niin voit olla yhteydessä KymLiin, joka voi hoitaa palkanmaksun pientä korvausta vastaan.  Seura on kuitenkin aina nuoren työnantaja

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. 

Työllistettävän nuoren työaika ja palkka


  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi, 5–6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut (Tähän summaan tulee sisällyttää myös palkan sivukulut mikäli seura ei halua laittaa yhtään omaa rahaa palkkaukseen.)
  • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää. Hakuvaiheessa emme ole rajoittaneet haettavaa määrää / seura. 

Työtuntien määrä tulee olla 50-60 tuntia työsopimuksen voimassaolon aikana. Nuori työllistetään esim. 6h/työpäivä, 30h/vko, yhteensä 60h. Työ voi olla myös pätkissä ja viikoittainen tuntimäärä voivat vaihdella. Olennaista on, että työsuhteen aikana työtuntimäärä on yhteensä 50-60 tuntia. Normaalit työaikalainsäädännöt huomioidaan (mm. sunnuntaityö).  Seura voi maksaa itse korkeampaa palkkaa, mutta tuen osuus on 700e/hlö. Avustettavalla toiminnalla tulee ensisijassa lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta esim. ohjaamistehtävät. 

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta TÄSTÄ LINKISTÄ

Tänäkin vuonna tuki pitää sisällään myös maksutonta koulutusta palkattaville nuorille sekä seuroille. Sivun alaosassa on koulutuksia mitä olemme suunnitellut tarjota. Rahoitus mahdollistaa myös muuta koulutusta ja otamme mielellämme toiveita vastaan millainen koulutus auttaa parhaiten nuorianne sekä seuraanne. Koulutuksiin voi osallistua myös muita seuran edustajia maksutta! Ilmoitamme tarkemmin toteutettavista koulutuksista tukipäätöksen yhteydessä.

Mikäli seuralla on viime- tai edellisen vuoden tukien vaaditut raportoinnit tekemättä EI tukea tänä vuonna myönnetä.

Avustuksen maksamisen ehtona on seuran edustajan osallistuminen infotilaisuuteen!

Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen. 
2. Kymenlaakson Liikunta hyväksyy hakemuksen (tai pyytää lisätietoja) ja lähettää delegointisopimuksen yhteyshenkilön sähköpostiin.
3. Seura tekee ja allekirjoittaa työsopimuksen sekä delegointisopimuksen ja toimittaa ne Kymenlaakson Liikunnalle (allekirjoita, skannaa ja lähetä sanna.huuhka(a)kymli.fi tai lähetä/toimita osoitteeseen:  Kymenlaakson Liikunta ry,  Sanna Huuhka, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola)

4. Kymenlaakson Liikunta maksaa tukisumman seuran ilmoittamalle pankkitilille aiempana mainitut sopimukset saatuaan  joko 14.6. tai 14.8.
5. Seura tekee lyhyen raportin palkkaselvityksineen  KymLille työn suorittamisen jälkeen (allekirjoita, skannaa ja lähetä sanna.huuhka(a)kymli.fi tai lähetä/toimita osoitteeseen: Kymenlaakson Liikunta ry, Sanna Huuhka, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola)


Avustushakemus on jätettävä viimeistään sunnuntaina 9.4.2023 alla olevalla lomakkeella.  

Ensisijainen arviointikriteeri kesätyösetelien myönnössä on lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen seuroissa. Tukea voidaan myöntää myös muihin työtehtäviin urheiluseuroissa, mutta liikuntaleirit, kurssit ja valmennukset ovat ensisijaisia tukipäätöksiä tehdessä.

Hakemukset käsitellään 14.4.2023 mennessä.

HAKU ON PÄÄTTYNYT

Haemme seurallemme tukea nuoren kesätyöllistämiseksi

Valinnan jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle, ja siirrämme rahan seuran ilmoittamalle tilille  ministeriön vaatimaa delegointisopimusta ja työsopimusta  (toimitetaan kopio sähköpostilla Kymenlaakson Liikunnalle / Sanna Huuhka) vastaan joko 14.6. tai 14.8. (lisätkää  nuorten työsopimuksiin maininta edelleen toimittamisesta). 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys 17.10 mennessä KymLille. Raportoinnin liitteeksi lyhyt selvitys tehdystä työstä ja maksetusta palkasta.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.