Hakemus nuorten kesätyöllistämiseksi

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. 

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Mikäli seuralla ei ole valmiutta huolehtia palkanmaksun ja sivukulujen teknisestä toteutusta, niin voit olla yhteydessä KymLi:in, joka voi hoitaa palkanmaksun korvausta vastaan.  Seura on kuitenkin aina nuoren työnantaja

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. 

Työllistettävän nuoren työaika ja palkka

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi, 5–6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia/viikko
  • palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
  • samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää (max. 4 hlö)

Työtuntien määrä tulee olla 50-60 tuntia työsopimuksen voimassaolon aikana. Nuori työllistetään esim. 6h/työpäivä, 30h/vko, yhteensä 60h. Työ voi olla myös pätkissä ja viikoittainen tuntimäärä voivat vaihdella. Olennaista on, että työsuhteen aikana työtuntimäärä on yhteensä 50-60 tuntia. Normaalit työaikalainsäädännöt huomioidaan (mm. sunnuntaityö).  Seura voi maksaa itse korkeampaa palkkaa, mutta tuen osuus on 700e/hlö. Avustettavalla toiminnalla tulee ensisijassa lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta esim. ohjaamistehtävät. 

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/-/erityisavustukset-valtionapukelpoisille-liikunnan-aluejarjestoille-nuorten-harrastus-ja-kesatoiminnan-lisaamiseen

Vastuullisen ja osaavan nuoren kesätoiminnan tueksi Kymenlaakson Liikunta tarjoaa nuorille Lasten liike -ohjaajakoulutuksen ja Minä työntekijänä -koulutuksen sekä työllistävälle seuralle Seura Työnantajana -koulutuksen yhteistyössä OP Kymenlaakson kanssa. Tukea saava seura velvoitetaan osallistumaan Seura Työnantajana -koulutuksen.

Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen.
2. Kymenlaakson Liikunta hyväksyy hakemuksen (tai pyytää lisätietoja) ja lähettää delegointisopimuksen yhteyshenkilön sähköpostiin.
3. Seura tekee ja allekirjoittaa työsopimuksen sekä delegointisopimuksen ja toimittaa ne Kymenlaakson Liikunnalle (allekirjoita, skannaa ja lähetä noora.kakko@kymli.fi tai lähetä/toimita osoitteeseen:  Kymenlaakson Liikunta ry,  Tommi Lehtinen, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola)
4. Kymenlaakson Liikunta suorittaa maksun seuran osoittamalle tilille 15.6.2021 tai 15.8.2021. 
5. Seura tekee lyhyen raportin KymLille työn suorittamisen jälkeen (allekirjoita, skannaa ja lähetä tommi.lehtinen@kymli.fi tai lähetä/toimita osoitteeseen: Kymenlaakson Liikunta ry, Tommi Lehtinen, Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola)

Avustushakemus on jätettävä viimeistään maanantaina 3.5.2021 mennessä alla olevalla lomakkeella.

Pyrimme tekemään päätökset tuista osaltamme 7.5. mennessä.

Haemme seurallemme tukea nuoren kesätyöllistämiseksi

Haku on päättynyt. Käsittelemme hakemukset viikon 18 aikana.

Valinnan jälkeen ilmoitamme päätöksestä seuran yhteyshenkilölle, ja siirrämme rahan seuran ilmoittamalle tilille ministeriön vaatimaa delegointisopimusta ja työsopimusta vastaan (toimitetaan kopio sähköpostilla Kymenlaakson Liikunnalle / Noora Kakko, lisätkää maininta edelleen toimittamisesta nuoren työsopimukseen). 

Vastaaminen maaliskuussa toteutettuun ennakkokysely oli vapaaehtoista. Tämän nyt käynnissä olevan avustushakemuksen täyttäminen on mahdollista niille seuroille, jotka vastasivat ennakkokyselyyn sekä niille, jotka eivät vastanneet kyselyyn.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys 15.10 mennessä Kymenlaakson Liikunta ry:lle. Raportoinnissa kysymme työtodistuksen, lyhyesti tehdystä työstä ja maksetusta palkasta.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.