Malleja

Liikuntapaikkasuunnitelma:

Kunnalla on pidemmän aikavälin liikunnan ja urheilun olosuhde- / liikuntapaikkasuunnitelma, joka sisältää peruskorjauksen ja uudet investoinnit. Suunnittelu ja toteutus kytkeytyvät kaupungin muihin, tuleviin ja jo olemassa oleviin toimintoihin ja suunnitelmiin.


Urheilu ja liikunta kunnan vetovoimatekijänä:
Liikunta- ja urheilu huomioidaan kuntien markkinointiviestinnässä kuntien keskeisinä vetovoima- ja viihtyvyystekijöitä. Urheiluseurat ja tapahtumat nähdään kunnan strategisina kumppaneina.


Harrastamisen Suomen malli:

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan eri hallinnonalojen yhteistyöllä ja lapsia osallistamalla aito mahdollisuus mieluisaan ja maksuttomaan sekä laadukkaaseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä. 
Kunnalla toimii asiaan nimetty koordinoiva henkilö. Henkilö koordinoi kunnan eri hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä.

Valtio tukee uuden valtakunnallisen harrastamisen mallin jalkauttamista vuosittaisella valtionavustuksella.

Tällä mallilla yhdistetään harrastustoiminnat laajasti. Tämä ei siis ole vain liikunnan asia. Paikalliset mahdollisuudet tulee vain huomioida ja liikunnan kentällä on tähän hyvät valmiudet.  Mallilla mahdollisuus hyvin jatkaa Kymenlaakson kuntien erinomaisesti toteuttamaa Liikkuva koulu -toimintaa ja varmistaa näin, ettei se tehty työ valu hukkaan. 

Valtion kevään 2021 pilottihaussa oli hyvin rahaa jaossa. Kymenlaaksosta hakemuksen tekivät valitettavasti vain Pyhtää ja Kouvola. Eli muille kunnille vahva suositus hakea kevään aikana (maaliskuu alustavasti) tukea kun tulee haettavaksi. Kevään pilottiin Kouvola sai 80 000 euroa ja Pyhtää 32 000 euroa.


Liikuntatiedolla johtaminen:

Kuntapäättäjille (valtuusto / liikunta-asioista päättävä lautakunta) esitellään vuosittain tietoa kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuudesta päätösten tueksi kunnan hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Tähän jo alkuosassa viitattiinkin. Aineistoina voidaan käyttää esim. Move -tuloksia.


Liikkuvat ohjelmat:

Hallitusohjelman tavoitteena on tukea Liikkuvat-ohjelmakokonaisuudella liikunnallista kokonaisaktiivisuutta kaikissa ikäryhmissä. Kuntastrategioissa ja hyvinvointisuunnitelmissa on huomioitu poikkihallinnollisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilaitosten, työelämän, ikäihmisten ja terveydenhuollon toimintakulttuurien muutos aktiivisemmiksi ja hyvinvointia edistäviksi hyödyntäen Liikkuvat ohjelmakokonaisuuksia.


Alla löytyy suoraan muutamia ympäri Suomea koottuja esimerkkejä mitä hyvissä liikuntaan panostavissa kunnissa voidaan tehdä / mallintaa muiden tekemistä. Useimmat näistä eivät vaadi juurikaan taloudellisia satsauksia. Nämä ja kymmeniä muita suoria malleja löytyy sivuvalikossa olevasta malleja -kohdasta

Kuntien somevinkit ym verkkopalvelut

Esim. Liikkuvakouvola -sivusto tuo esille Kouvolan alueen liikuntatoimijoita. Tältä sivustolta löytää helposti ajankohtaisimmat liikuntatapahtumat sekä paikalliset liikuntamahdollisuudet. Siellä jaetaan monipuolisesti erilaisia treenivinkkejä niin videoiden kuin linkkienkin muodossa.

Tavoitteena on kuntalaisten omatoimisen liikunnan lisääminen ja aktiivisen arjen omaksuminen.

Testausasemat:

Testausasemat tarjoavat palveluita yksityishenkilöille ja ryhmille. Testauspalvelut on tarkoitettu niin kunto- ja terveysliikkujille kuin eri lajien huippu-urheilijoille. Testausasemapalvelut pitävät sisällään monipuoliset mahdollisuudet terveydentilan, kehon koostumuksen, lihastasapainon, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon sekä hermolihasjärjestelmän suorituskyvyn selvittämiseksi. Lähes kaikki tarjolla olevat testauspalvelut voidaan suorittaa myös aseman ulkopuolella lajinomaisessa ympäristössä. Testausasemia mm. Kotkassa ja Lappeenrannassa kunnilla / järjestöillä yhteistyössä.


Elintapa- / hyvinvointineuvonta kouluilla:

Etelä-Karjalan kaikissa kunnissa esim. järjestetään lasten liikuntaneuvontaa. Perusasteella yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointineuvontaa osana koulupäivää järjestetään Lappeenrannassa, Luumäellä, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.  Toisella asteen oppilaitoksista neuvontaa tarjotaan Lappeenrannan, Savitaipaleen ja Taavetin lukiossa sekä ammattiopisto Sampossa. Koulun ja oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi neuvonnan järjestämisessä auttavat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä liikuntatoimi. Lähes kaikki maakunnan perusasteen koulut ja toisen asteen oppilaitoksia osallistui verkoston tapaamisiin lukuvuonna 2018-2019.  Lukuvuoden 2019-2020 aikana järjestettiin kaksi toimijatapaamista. Tapaamisten tavoitteena on auttaa koulun/oppilaitoksen henkilökuntaa käynnistämään tai edelleen kehittämään ja vakiinnuttamaan neuvontapalvelua. Tapaamiset tarjoavat koulutusta, vertaistukea ja jakavat hyviä käytäntöjä. Koulu/oppilaitos järjestää itse liikuntaneuvonnan, määrittelee kohderyhmän ja tavat toiminnalle sekä vastaa resursseista. Kohderyhmäksi suositellaan 5-luokkalaisia ja vanhempia oppilaita.


Luontopysäkit lähiliikenteessä

Luontopysäkkien (Nature Stops) avulla yhdistetään Jyväskylän kattava Linkin paikallisliikenneverkosto kaupungin upeisiin luontoretkeilykohteisiin.

Luontopysäkkien alkuvaiheessa kartoitettu kaksi bussilinjaa Jyväskylästä, linjat 25 ja 18. Näillä tehdään vuositasolla yhteensä reilut puolitoista miljoonaa matkaa. Keväälle 2021 toteutetaan kartat kaikista kovemmassa päivittäisessä käytössä olevista linjoista sekä yleiskartta alueen luontoliikuntamahdollisuuksista lähipysäkkeineen. https://www.meijanpolku.fi/luontopysakit/


Perheiden liikuntalauantait

Perheiden Liikuntalauantait Kuopio 2018-2019 olivat ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutti kuopiolaisille perheille avoimet, ohjatut ja maksuttomat Liikuntalauantait.

Perheiden Liikuntalauantait oli iloinen ja perheitä yhdessä liikuttava uusi toimintamuoto. Toiminta sopii kaikenikäisille. Liikuntalauantaissa aikuiset pääsevät yhdessä lasten ja nuorten kanssa liikkumaan yhdeksän eri lajin parissa ja tutustumaan eri lajeihin ja kuopiolaisiin seuroihin. Voi osallistua yhteen, useampaan tai vaikka kaikkiin Liikuntalauantai –kertoihin.

Kerroille ei ollut ennakkoilmoittautumista. Riittää, kun saapui paikalle liikkumiseen soveltuvassa varustuksessa. Lajeihin tarvittavat välineet tulivat järjestävien tahojen puolesta. Perheiden liikuntalauantait poikivat jatkoa suht samassa muodossa ainakin Varkaudessa ja Leppävirralla


Etäsporttileirit

Etäsporttileirit koostuivat Pohjois-Savossa viidestä viikonloppuleiristä, jotka oli suunnattu perheille ja nuorille. Jokaisena viikonloppuna oli oma teema, jonka parissa yhdessä liikuttiin. Leiriviikonloppujen sisältö oli suunniteltu kaikenikäisille ja kaikenlaisille perheille. Etäleiriviikonloppuihin osallistuminen oli maksutonta. Leiriviikonloput toteutettiin yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. 

Harjoitteita voi tehdä kahdella tavalla: katso video loppuun asti, jonka jälkeen tekee harjoitteita tai katso videon osissa.Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian (EKA:n) vanhempien valmennusoppi - luentosarja

Vanhempien valmennusoppi oli valtakunnallisestikin huomioitu uudenlainen kaikki lajit yhteen kokoava lasten ja nuorten urheilun näkökulmaa esille tuova luentosarja.

Yleensä valmentajia ja urheilijoita koulutetaan, mutta harvemmin on lasten ja nuorten tärkeimmille tukijoille, eli vanhemmille ollut koulutusta. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia otti tästä asiasta kopin ja järjesti kevään ja ensi syksyn aikana 6 kerran koulutus paketin urheilevan/liikkuvan lapsen ja nuoren vanhemmille jo toista vuotta peräkkäin. 

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. ravinto ja lepo, liikkumisen merkitys lapselle/nuorelle, mitä on lahjakkuus, tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden ennaltaehkäisy, fyysinen harjoittelu (nopeus, voima, kestävyys, ketteryys), vanhempi katsomossa ja vanhemman roolit seuratyössä.

Koulutuksiin osallistunut yhteensä n. 200 vanhempaa vuodessa. Konsepti on ollut valtakunnallinen pilotti ja sitä on onnistuneesti levitetty myös muualle maahan.


Liikuntaetsivät kouluissa

Esimerkiksi Naantalin liikuntaetsivä toiminnassa terveydenhoitajat voivat olla suoraan yhteydessä liikunnanohjaajaan, kun tunnistavat vähän liikkuvan nuoren, joka tarvitsisi itselleen liikuntaharrastusta. Ohjaaja on yhteydessä nuoreen ja yhdessä he sopivat, miten he lähtevät liikkeelle ja löytäisivät nuorelle liikuntaharrastuksen. Toiminta lähti pienesti liikkeelle ja laajentunut koko ajan.


Seuraparlamentit kunnissa

Parlamentteja on käytössä monissa kunnissa / kaupungeissa Suomessa.

Esim. Kouvolassa Seuraparlamentti on kouvolalaisten urheiluseurojen ja niiden aluejärjestön ja Kouvolan Urheiluakatemian edustama yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan kanssa. Liikunta- ja kulttuurilautakunta kuulee seuraparlamenttia päätöksenteossa ja käsittelee seuraparlamentin tekemät aloitteet. Seuraparlamentteja on jo ympäri Suomea.

Seuraparlamentin tavoitteena on tukea ja myötävaikuttaa kaikkien urheiluseurojen ja eri liikuntamuotojen kehittämistä koko kaupungin alueella. Seuraparlamentti korostaa omassa toiminnassaan liikunnan merkitystä hyvinvoinnin lisääjänä. Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa liikuntapalveluiden käyttöön urheiluseurojennäkemyksiä, ideoita, aloitteita, toimintaehdotuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja liikuntaa ja urheilua koskeviin päätöksiin sekä pyrkii vaikuttamaan liikuntaolosuhteiden kehittämiseen. Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää urheiluseurojen yhteistyötä laatimansa toimintasuunnitelman mukaisesti.


TÄÄLTÄ MYÖS KYMMENIÄ ESIMERKKEJÄ, JOITA KOOTTU 2017 VAALIEN ALLA