Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma

Kymenlaakson Liikunta ry toimii KKI-ohjelman alueellisena jalkauttajana ja toiminnan koordinoijana.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. KKI-ohjelman päämääränä on vaikuttaa rakenteisiin ja toimintakulttuureihin, jotta työikäinen väestö liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ohjelma tukee tätä päämäärää.
Lue lisää https://www.kkiohjelma.fi/kki-ohjelmaKKI-ohjelma lisää liikkumista

Suomen väestön keski-ikä tulee nousemaan aina 2030-luvulle saakka. Tällöin lähes joka kolmannen suomalaisen arvioidaan väestöennusteen mukaan olevan yli 60-vuotias. Lähes kaksi kolmasosaa Suomessa asuvista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. On laskettu, että suomalaisen aikuisväestön liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain yli kolmen miljardin eurojen kustannukset.

Liikunnan harrastaminen ja arkiliikunnan lisääminen auttavat jaksamaan paremmin työssä, vapaa-aikana sekä eläkepäivinä. Säännöllisellä liikunnalla on lukuisia eri terveysvaikutuksia.

KKI-ohjelma toteuttaa valtakunnallisia Muutosta liikkeellä! -linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.

Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelma toteuttaa mm. seuraavia kampanjoita ja tapahtumia