Liikkuva aikuinen -ohjelma 

Aktiivisuus on uusi normaali

Liikkuva aikuinen -ohjelma on olemassa, jotta työikäiset liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi. 

Emmekä puhu nyt jumppatrikoista ja hikilenkeistä, vaan arkisesta liikkumisesta töissä, kotona ja sillä välillä. 

Liikkuva aikuinen -ohjelmalla on kaksi päätehtävää: lisätä liikettä työelämään sekä tuoda liikuntaneuvonta jokaisen saataville. Näin haluamme luoda mahdollisuuksia, että aktiivisuudesta tulee sinullekin uusi normaali.


Vuoden alussa on aloittanut toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma, jonka tavoite on kunnianhimoinen ja kirkas: saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.

Liikkuva aikuinen -ohjelma jatkaa 25 vuotta sitten perustetun, vuoden lopussa toimintansa päättäneen Kunnossa kaiken ikää -ohjelman perintöä. Liikkuva aikuinen -ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes.

Uudella ohjelmalla riittää työtä, sillä 80 % työikäisistä ei liiku tarpeeksi. Liikkumaton ja passiivinen elämäntapa heikentää ihmisten elämänlaatua ja aiheuttaa samalla yhteiskunnalle yli kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset muun muassa sairaanhoitokuluina ja työstä poissaoloina. Kuntatasolla tämä tarkoittaa kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannuksia vuodessa kunnan koosta riippuen.


Liikkuva aikuinen -ohjelma etsii tilanteeseen ratkaisuja. Työssä on kaksi pääväylää:

  1. Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunnan hyödyt fyysiselle kunnolle, ajattelulle, oppimiselle, muistille ja luovuudelle ovat kiistattomat. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja.

  2. Kuntia patistetaan tarjoamaan liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että tasalaatuista liikuntaneuvontaa saa joka kunnassa samaan tapaan kuin esimerkiksi fysioterapiaa. Palvelu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Työn pääpainopisteiden lisäksi Liikkuva aikuinen -ohjelma muun muassa pitää yllä miesten hyvinvointiin keskittyvää Olipa kerran mies -sivustoa, järjestää fyysisen kunnon roadshow-mittauksia sekä organisoi vuosittain työyhteisöille suunnatun Porraspäivät-tapahtumaviikon.

Uusi ohjelma puhuu erityisesti arkisen aktiivisuuden ja liikkumisen puolesta. Ohjelma tekee myös työtä sen eteen, että yhteiskuntaa rakennetaan liikkumista suosivaksi kaikille, olipa elämäntilanne mikä hyvänsä.

Kehtaa, viitsi, uskalla! Katso, miten aktiivisuudesta tehdään uusi normaali: www.liikkuvaaikuinen.fi


Kymenlaakson Liikunta ry toimii Liikkuva aikuinen -ohjelman alueellisena jalkauttajana ja toiminnan koordinoijana.


Liikkuva aikuinen -ohjelma toteuttaa mm. seuraavia valtakunnallisia kampanjoita ja tapahtumia