Buustia työyhteisöösi


Buusti360 -hyvinvointiohjelma sisältää kolme omaa kokonaisuutta, josta työyhteisö voi rakentaa oman ohjelmansa. 


Henkilöstöliikunnan kehittäminen

 Buusti360 -hyvinvointiohjelma toteutetaan yhteisökohtaisena kokonai-suutena. Kartoituksista ja kyselyistä toimitetaan aina työnantajalle selkeä yhteenveto.

Suomen aktiivisin työpaikka -kartoitus 
Kartoituksella selvitetään henkilöstöliikunnan vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Hinta 500 € (alv 0%)

Työkyky-kysely
Työkyky-kyselyllä kerätään kohderyhmältä tärkeää taustatietoa työhyvinvoinnin nykytilasta sopivien palveluiden valitsemista varten.

Hinta alkaen 390 € (alv 0%)

Buustaus
Asiantuntijamme osallistuu tarvittaessa yhteisön työhyvinvointi-palveluiden suunnitteluun. Näin varmistetaan, että työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät palvelut tukevat henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Hinta alkaen 69 €/h (alv 0%)

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

KUNTOTESTAUS JA HYVINVOINTIMITTAUKSET

Mittaukset tapahtuvat hikoilematta ja hengästymättä arkivaatteissa. Testein ja mittauksin voidaan selvittää puolueettomasti kehon hyvinvoinnin tilanne. Tulosten avulla on luontevaa suunnitella asianmukaiset jatkotoimenpiteet sekä seurata edistymistä.

Kehon kuntoindeksi
Kehon kuntoindeksi antaa kokonaisvaltaista tietoa fyysisen kunnon
osa-alueista. Testipatteriin  kuuluvat InBody-kehonkoostumusanalyysi, Polar Index -mittaus sekä puristusvoimatesti. Testituloksista saa henkilökohtaisen yhteenvedon mukaansa.

Hinnat alkaen 49 € /hlö (alv 0%)

InBody -kehonkoostumusanalyysi
InBody 770 -laite on markkinoiden kehittynein kehonkoostumuksen mittalaite, jolla mittaaminen on luotettavaa ja helppoa. Tulokset tulkitaan selkeältä tulosraportilta, jonka asiakas saa mukaansa.

Hinnat alkaen 29 € /hlö (alv 0%)

Firstbeat -hyvinvointianalyysi
Testattava käyttää muutaman päivän Firstbeat-mittaria, jonka avulla kartoitetaan kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa, erityisesti stressin ja liikunnan vaikutuksia sekä unen laatua ja määrää.

Hinnat alkaen 139 € /hlö (alv 0


KUNTOTESTAUS JA HYVINVOINTIMITTAUKSET

Mittaukset tapahtuvat hikoilematta ja hengästymättä arkivaatteissa. Testein ja mittauksin voidaan selvittää puolueettomasti kehon hyvinvoinnin tilanne. Tulosten avulla on luontevaa suunnitella asianmukaiset jatkotoimenpiteet sekä seurata edistymistä.

Kehon kuntoindeksi
Kehon kuntoindeksi antaa kokonaisvaltaista tietoa fyysisen kunnon
osa-alueista. Testipatteriin  kuuluvat InBody-kehonkoostumusanalyysi, Polar Index -mittaus sekä puristusvoimatesti. Testituloksista saa henkilökohtaisen yhteenvedon mukaansa.

Hinnat alkaen 49 € /hlö (alv 0%)

InBody-kehonkoostumusanalyysi
InBody 770 -laite on markkinoiden kehittynein kehonkoostumuksen mittalaite, jolla mittaaminen on luotettavaa ja helppoa. Tulokset tulkitaan selkeältä tulosraportilta, jonka asiakas saa mukaansa.

Hinnat alkaen 29 € /hlö (alv 0%)

Firstbeat-hyvinvointianalyysi
Testattava käyttää muutaman päivän Firstbeat-mittaria, jonka avulla kartoitetaan kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa, erityisesti stressin ja liikunnan vaikutuksia sekä unen laatua ja määrää.

Hinnat alkaen 139 € /hlö (alv 0%)


LIIKUNNANOHJAUS JA ELINTAPAVALMENNUS

Toimintoja hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi!

Lajikokeilut
Lajikokeiluissa kokeillaan tuttuja tai vähemmän tuttuja lajeja asiakkaan toiveiden mukaan. Kokeiltavat lajit voivat olla joukkue- tai yksilölajeja.

Lajista riippuen 200-600€ (alv 0%)

Yksilövalmennus
Yksilövalmennuksessa työntekijä saa henkilökohtaisesti ohjeita ja neuvontaa työkyvyn ylläpitoon, sekä sovitaan selkeät seurantatavoitteet ja toimenpiteet.

Hinnat alkaen 79 € /h (alv 0%)

Ryhmävalmennus
Ryhmävalmennukset tarjoavat tiiviin tietopaketin ja keskustelumahdollisuuden terveys- ja liikuntateemoista sekä työhyvinvoinnista. Valmennus räätälöidään kohderyhmälle sopivaksi.

Hinnat alkaen 390 € /2h (alv 0%)


Toteutamme palvelut työyhteisön tiloissa tai Kymenlaakson Liikunta ry (KymLi) toimistolla!