Seuratoiminta

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Suomalainen liikunta ja urheilu pohjautuu urheiluseuroihin, joiden elinvoimaisuutta ja menestystä Kymenlaakson Liikunta ry haluaa olla tukemassa. KymLi toimii urheiluseurojen edunvalvojana, auttajana ja kannustajana. KymLi tarjoaa seuratoimijoille konsultointia, seurakoulutuksia, erilaisia tilauskoulutuksia, seuratapaamisia, seminaareja ja apua taloushallinnon hoitamisessa. Arjen kehittämiseen tarjolla olevat työkalut on suunnattu seurassa toimiville henkilöille, johdolle, valmentajille, urheilijoille, lasten vanhemmille ja hallinnolle. Seurakehittämisen tueksi on tarjolla paljon erilaisia valmiita välineitä!

Seuran arvokeskustelut, strategian tekeminen ja organisaation uudelleenrakentaminen ovat selkeitä kokonaisuuksia, joita seurakoordinaattori voi olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa.

Urheiluseurat ovat myös merkittävässä roolissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveellisen kasvun turvaajina. Etenkin junioriurheilussa tulee päihteettömyyden edistäminen ottaa huomioon treenaamisen, levon, ravinnon ja muun rinnalla. Näihin asioihin löytyy apua kumppaneittemme kanssa. Lisäksi KymLi tekee yhteistyötä kymenlaaksolaisten kuntien kanssa.

Ota suoraan yhteyttä seurakoordinaattoriin tai tutustu tarkemmin KymLi:n seurapalveluiden tarjontaan sivuillamme.