Kymenlaakson Liikunta ry

Kymenlaakson Liikunta ry toimii liikunnan ja urheilun edunvalvojana ja kehittäjänä Kymenlaakson maakunnassa. Yhdistys tuottaa jäsenilleen ja muille liikuntaa ja urheilua harrastaville tai edistäville yhteisöille niiden tarvitsemia palveluja sekä edistää tasa-arvoa ja suvaitsevuutta sekä toimii puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Kymenlaakson Liikunta ry (KymLi) on perustettu vuonna 1998 ja se aloitti toimintansa vuoden 1999 alussa. Tätä ennen Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen alueella toimi liikunnan etujärjestönä Kaakkois- Suomen Liikunta ry (KaSLi). KaSLi jakautui 1998 kolmeen maakunnalliseen liikunnan aluejärjestöön (KymLi, EKLU, ESLi) vahvemman alueellisen asiantuntemuksen takaamiseksi. Samalla seurojen liittyminen jäseniksi mahdollistui.

Liikunnan aluejärjestöä ovat laajoissa verkostoissa toimivia, itsenäisiä ja yhteiskuntavastuullisia liikunnan maakunnallisia asiantuntija-, palvelu- ja kehittämisyksikköjä. Aluejärjestöjen toiminta ohjautuu ensisijaisesti paikallisista ja maakunnallisista tarpeista. Aluejärjestöjä on 15 kpl.

Kaikkien alueiden tavoitteena on saada suomalaiset liikkumaan ja sitä kautta lisätä kansakunnan hyvinvointia.  

Tuemme niitä ihmisiä, jotka työnsä tai harrastuksensa puitteissa voivat edistää muiden liikkumista.

Liikunnan aluejärjestöt pähkinänkuoressa

Jäseniä Liikunnan aluejärjestöillä on reilut 2 500, pääosa liikunta- ja urheiluseuroja. Kokonaistulokertymä alueilla on yli 14,1 M€, josta OKM:n valtion toiminta-avustusta Veikkausvoittovaroista on n. 3,9 M€ (alle 28%).

Liikunnan aluejärjestöt kouluttivat v. 2018 noin 52.407 henkilöä

Erilaisiin tapahtumiin osallistui yhteensä 226 798  ihmistä, joista 

  • 200 325 osallistui liikuntatapahtumiin
  • 6 514 osallistui leiritoimintaan
  • 19 959 hyvinvointitestattua

Lasten monipuolisille, hyvin monia lajeja tutuksi tekeville liikuntaleireille osallistuu vuosittain 7-10.000 lasta ja nuorta.

Lisätietoja Liikunnan aluejärjestöistä https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/