Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 
2014-2020 ja 2021-2025

Oranssi viiva tekstin jakajana.

Kymenlaakson päivitetty terveysliikuntastrategia lanseerattiin Unelmien liikuntapäivänä 10.5.-21 Kymenlaakson Liikunta ry:n ja kuntien yhteisen videon sekä luontoon innostavien kampanjoiden kautta.

Kymenlaaksoon on laadittu moniammatillisten työryhmien tuotoksena maakunnallinen terveysliikuntastrategia vuosille 2021 - 2025, jonka kantavana teemana on luontoliikunta. Strategia on  jatkoa kaudelle 2014-2020.

Strategialla kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä arjen ympäristöissä. Kymenlaakson upea luonto innostaa liikkumaan tuoden hyvinvointia ja elämyksiä arkeen.  Luontoon pääsee suoraan kotiovelta. 

Kouvolan Anjalassa sijaitsevan Känkkärän luontopolun pitkospuut kääntyvät metsässä loivasti vasemmalle häviten puun taakse.
Anjalassa sijaitseva Känkkärän luontopolku. Kuvaaja Sanna Saarinen.
Kaksi naista ulkoiluasuissa katselee Kouvolan Anjalassa sijaitsevan Känkkärän luontopolun varrella Kymijokea kohti.
Anjalassa sijaitseva Känkkärän luontopolku sijaitsee osittain Kymijoen varrella. Kuvaaja Sanna Saarinen.

Uusi strategiakausi 2021-2025 julkaistaan luontoliikuntavideon muodossa - korona-ajalle omainaisesti.

Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen päivä, johon kuka tahansa voi osallistua. Päivän motto on: kaikki tavat liikkua ovat hyviä. Samaan halutaan kannustaa myös strategialla. 
Miten sinä liikut tänään? 


Tutustu Kymenlaakson terveysliikuntastrategian verkkosivuihin (liikuntaa.fi)


Lue strategian lanseerauksesta mediatiedotteesta

Oranssi viiva tekstin jakajana.


Kymenlaakson terveysliikuntastrategian taustaa

Kuvassa Repoveden kansallispuiston maisemaa, jossa isoja kiviä edessä ja kauempana riippusilta joka on myöhemmin vaihdettu uuteen siltaan.
Repoveden kansallispuisto.

Terveysliikuntastrategian tavoitteena on esittää tavoitteet terveysliikunnan kehittämiseksi Kymenlaaksossa ja luoda kymenlaaksolaisille parhaat mahdolliset edellytykset liikkua terveytensä kannalta riittävästi. Strategia toteutetaan verkostotyönä ja se pyritään pitämään mahdollisimman käytännönläheisenä. Päämääränä on kymenlaaksolaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen käikissa ikäryhmissä.

Strategiassa on viisi kärkiteemaa, jotka on koottu työryhmätyöskentelyn tuotoksena. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuvat jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin, uusiin ideoihin sekä valtion tekemään terveysliikunnan strategisiin nostoihin. Kaikissa kärkiteemoissa huomioidaan maakunnan kuntien välinen yhteistyö, istumisen ja liikkumattomuuden vähentäminen elämänkulussa sekä erityisryhmät ja esteettömyys. Tärkeää on vaikuttaa asenteisiin ja korostaa omaa vastuuta aktiivisen arjen valinnoissa.

Oranssi viiva tekstin jakajana.


Kymenlaakson terveysliikuntastrategian historia 
- Mistä kaikki alkoi?

Kymenlaakson terveysliikuntastrategian alkulähteet olivat jo vuonna 2011. Ensimmäinen startegiakausi julkaistiin 2014-2020 väliselle ajalle. Strategia sai jatkoa, kun uusi strategiakausi 2021-2025 lanseerataan koronapandemia-ajalle ominaisesti verkossa. Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2021 julkaistu video henkii matalan kynnyksen liikuntaa ja kannustaa liikkumaan arjen ympäristöissä. Luonto alkaa kotiovelta.

Historiikki vie sinut matkalle menneisyyteen seuraamaan strategian merkittäviä vaiheita  aina nykyhetkeen asti (päivitetään puolivuosittain elokuussa ja tammikuussa).

Oranssi viiva tekstin jakajana.

Lisätietoja

Kymenlaakson Liikunta ry terveysliikunnan kehittäjä Sanna Saarinen.
Terveysliikunnan kehittäjä Sanna Saarinen p. 040 4835405 sanna.saarinen@kymli.fi
Tyhjä valkoinen ruutu