Varhaiskasvatus


ERIKSEEN SOVITTAVAT KOULUTUKSET (tiedustele)

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön, kesto 6 t

Koulutuksessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti mm. liikuntasuhteessa lapsen oppimiseen, kehitykseen ja terveyteen. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin perehdytään käytännön työn näkökulmasta ja kunkin päivähoitoyksikön omista muutostarpeista käsin. Koulutusmateriaali sisältää kokonaisuuksia, jotka auttavat liikuntakasvatuksen kehittämistyössä, ja antavat paljon käytännön vinkkejä sekä lasten kanssa toimimiseen että omaan ammatilliseen kehittymiseen.

Havainnoista liikkeeksi - Lasten motoristen taitojen havainnointi, kesto 3 t


Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvattajalle käytännönläheinen tietopaketti lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Liikkujaksi: innosta vähän liikkuvat onnistumaan, kesto 6 t


Jokaisella lapsella on oikeus liikkua iloisena ja onnistumisen riemua tuntien. Riippumatta siitä, onko hän erilainen, tavallinen, liikunnallinen tai kömpelö. Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkujaksi -koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa.

Vekaravipellys, kesto 3 t


Ihan pienimpien liikuttaminen on iso haaste sillä, mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on. Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikunnan toteutukseen.

Liikuntaa pienissä tiloissa, kesto 3 t


Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Liikettä pihaleikkeihin, kesto 3 t


Pihaleikit - koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen - tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Koulutusmateriaaleista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Esiopetusta liikunnan keinoin 6 tOnko ryhmässäsi tai luokassasi lapsia, jotka eivät malta pysyä paikoillaan, vaikka haluaisivat oppia? Liikunta on kielen oppimisen väline ja toiminnallinen matematiikka on hauskaa. Koulutuksessa tutustutaan liikunnallisiin tapoihin oppia ja opettaa kognitiivisia taitoja.

Toiminnallinen oppiminen, kesto 2t+2t


Toiminallisen oppimisen koulutus on tarkoitettu esiopetuksen työntekijöille, alakoulun opettajille, avustajille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille.

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Koulutuksen tavoitteena on löytää erilaisia tapoja toiminnallistaa oppimistilanteita.

Nassikkapaini, kesto 3 t


Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!

Seikkailuliikunta, kesto 6 t


Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa, kesto 14 t


Koulutuksen runkona toimii inkluusion kirjo, jossa yhteisen katon ja toiminnan alla voi toteuttaa avoimia eli kaikille soveltuvia harjoitteita, sovellettua liikuntaa, rinnakkaisia harjoitteita, käänteistä integraatiota eli vammaisurheilun lajeja kaikille sekä erillistä toimintaa. Koulutuksessa ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä erilaisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä. Liikuntaa Kaikille Lapsille hankkeessa kehitetty 2-päiväinen ohjaajakoulutus.

Lastentanssin avaimet, kesto 3 tuntia


Lastentanssissa yhdistyy kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!

Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa, kesto 3 tuntia


Tässä koulutuksessa on lastentanssin peruselementtien lisäksi monipuolisia lastentanssiharjoituksia, jotka ohjaavat improvisaatioon ja koreografiaan. Tämä koulutus sopii hyvin jatkoksi Lasten tanssin avaimet -koulutukselle sekä syvempää osaamista tavoittelevalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!


Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, 16 t


Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Koulutuksesta ohjaaja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä neljän kauden liikuntaohjelman. Koulutuksen parasta antia ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.

Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajana voi toimia 18-vuotiaana ja apuohjaajana voi toimia 16-vuotias. Koulutukseen voidaan siis ottaa jo 16 vuotta täyttäneitä mukaan, mutta alle 18-vuotias ei saa vetää kerhoa yksin.

Koulutuksen jälkeen Liikuntaleikkikoulu käynnistetään yhdistyksessä kerhomuotoisena harrastustoimintana. Yhdistyksen puheenjohtajan tulee hyväksyä toiminnan käynnistäminen. Päivähoidossa Liikuntaleikkikoulu -ohjelmaa sovelletaan osaksi päivähoidon liikuntakasvatusta. Päivähoidon johtajan tulee hyväksyä liikuntaohjelman toteuttaminen päivähoidossa.Petteri Mäkelä

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

petteri.makela@kymli.fi

044 013 7081