LASTEN HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI

KUTSU KESKUSTELUTILAISUUTEEN

LASTEN HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI & KUNNOSSA KASSULLE KYMENLAAKSOSSA

Kutsumme 17.9.2020 klo 9.00 – 13.00 Kouvolan Pohjolataloon (kauppamiehenkatu 4. kokoustila 4. kerros) jossa keskustellaan kahdesta eri aiheesta:

1)      Harrastamisen Suomen malli klo 9.00 – 11.00

Mallia pohjustaa asiaa valmistelleen työryhmän jäsen, Liikkuva koulu ohjelmajohtaja Antti Blom sekä Naantalin kaupungin liikuntasihteeri Maija Puolakanaho sekä projektikoordinaattori Susanne Nummelin.

Move-testaus mallintaminen keskustelu osana koulu kokonaisuutta.

2)      Kunnossa Kassulle toiminnan kehittäminen Kymenlaaksossa 11.30 – 13.00. Aiheesta kuullaan Puolustusvoimien Kymenlaakson aluetoimiston terveiset

Aamulla on tarjolla kahvi sekä sämpylä.

Aiheiden välissä on omakustanteinen kahvi /lounas mahdollisuus

Voit osallistua erikseen jompaankumpaan tilaisuuteen tai molempiin.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 14.9.2020 mennessä. Linkki alla.

Tilaisuuteen osallistujamäärä rajoitetaan korona turvavälien vuoksi 30:een osallistujaan.

Ilmoittautumislomakkeen alla lisää tietoa Suomen mallista ja Kunnossa kassulle toiminnasta.

Toimiala
Osallistun

1)      Suomen mallista:

Valmistelutyöryhmä luovutti kesäkuussa esityksensä harrastamisen Suomen mallista tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle. Harrastamisen malli tarvitaan, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle saadaan mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen helposti, koulupäivän yhteyteen.

Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastustoiminta koulupäivän yhteydessä mahdollistaa yhdenvertaisen harrastamisen mahdollisuuden ja antaa lapsille ja nuorille enemmän aikaa perheen, kavereiden ja koulutöiden parissa.

Mm maakunnan urheiluseurat tarjoavat jo nyt laajasti harrastustoimintaa ja liikunta haluaa olla yksi vahva osa tätä kokonaisuutta.

Työryhmän luovuttama Suomen mallin kuvaus tästä  (linkki aukeaa OKM sivuille)

Harrastamisen malli tiiviistettynä

·       Mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä.

·       Avainasemassa on lasten, nuorten, perheiden ja yhteisöjen osallistaminen. Pääpaino on lasten ja nuorten kuulemisessa, jotta harrastustarjonta saadaan vastaamaan heidän toiveitaan.

·       Harrastustoimintaa toteutetaan kuntien, koulujen ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen tiiviillä yhteistyöllä. Valtakunnallinen kattavuus edellyttää koordinaatiovastuuta kunta- ja aluetasolla.

·       Mallin toteutuksessa on tarkoitus hyödyntää jo olemassa olevia ja hyväksi todettuja harrastuskäytäntöjä ja toimintatapoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtisi yhteisen tietopankin luomisesta, johon sisällytetään muuan muassa tieto hyvistä käytännöistä ja tukimuodoista.

·       Suomalaisen harrastamisen mallin rakentamisesta linjattiin hallitusohjelmassa.

·       Toteutukseen olisi työryhmän ehdotuksen mukaan käytettävissä v. 2020 5 milj. €, v. 2021 eteenpäin 14,5 milj. €/vuosi. Tämän lisäksi on tarkoitus säilyttää erillisenä nykymuotoinen koulujen kerhotoiminta, johon on vuonna 2020 varattu 2,8 milj. €.

·       Rahoitusta voisivat saada kunnat yksin tai yhdessä.2)      Kunnossa Kassulle toiminnasta:

Kymenlaaksossa on toteutettu valtakunnallinen pilotti 2008 – 2011. Tällöin toimintaa suoritettiin Kymenlaakson liikunnan vetoisesti.

Tämän jälkeen toimintaa on toteutettu eri kunnissa erilaisilla malleilla ja resursseilla.

Olemme keskustelleet 2019 ja 2020 puolustusvoimien aluetoimiston kanssa heidän halustaan saada mallia kehitettyä ja yhtenäistää toimintamalleja.

Olemme aloittaneet valmistelut tehdä maakunnallisesta mallista hankehakemusta ja sen rakentamisesta toivomme rakentavaa ja vilkasta keskustelua.Kutsu on kuntien viranhaltijoille ja  välitettävissä siellä tarpeeksi katsomilleen henkilöille. Nyt kutsu lähetetty liikunta-, koulu- ja nuorisotoimiin.