Kysely kouluille

Liikettä landelle -hankkeen 2018-2022 tavoitteena oli tarjota maaseutualueiden lapsille tietoa uusista lajeista, harrastamisen mahdollisuuksista seuroissa ja innostaa lapsia liikkumaan. Lisäksi oli tavoitteena tuoda seuroja lähemmäs maaseutualuiden kouluja ja lapsia. 

Hankkeen aikana järjestettiin 7 koulutapahtumaa ja jokaisella koululla seurojen järjestämät kerhotuokiot.

Korona pitkitti hanketta. 

Teidän koulu oli mukana hankkeessa. Toivoisin, että vastaisitte todella lyhyeen kyselyyn tämän viikon aikana (vko 47). Tarvitsemme vastauksia loppuraporttiin. Osa tapahtumista on ollut jo 3 vuotta sitten, mutta vastatkaa kyselyyn, niin hyvin kuin muistatte ja osaatte.

Tapahtumien innostavuus. Koitteko, että Liikettä landelle- tapahtumat olivat lapsille innostavia?
Liikettä landelle- koulutapahtuma. Koitteko, että lapset pääsivät tapahtumassa tutustumaan uusiin lajeihin ja seuroihin onnistuneesti?
Liikettä landelle- kerhotuokiot. Koitteko, että lapset pääsivät kerhotuokioissa tutustumaan uusiin lajeihin ja seuroihin onnistuneesti?