LIIKUNTASUOSITUKSET


Liikuntasuositus 18-64 vuotiaille

Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan

Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille kertoo terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Kymmenen vuotta käytössä ollut liikuntapiirakka on samalla muuttunut aikuisten liikkumisen suositukseksi. 
Lisätietoja 18-64-vuotiaiden liikuntasuosituksesta saat tästä


Liikuntasuositus 65 -vuotiaille ja vanhemmille

Vireyttä liikkumalla

Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille tiivistää terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Kymmenen vuotta käytössä ollut liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille on samalla muuttunut 65+ liikkumisen suositukseksi.

Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen monipuolisuutta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen.
Lisätietoja 65+ liikuntasuosituksesta saat tästä


Suositukset istumisen vähentämiseen

Runsaalla ja pitkäkestoisella, yhtäjaksoisella istumisella on todettu olevan itsenäisiä, muista elintavoista riippumattomia haitallisia yhteyksiä terveyteen.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema suositus Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen kehottaa välttämään runsasta istumista ja paikallaanoloa aina kun mahdollista. Vuonna 2015 julkaistut suositukset on kohdistettu eri ikäryhmille.

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen perustuvat uusimpaan tutkimustietoon suomalaisten liiallisesta istumisen määrästä. Suositusten laatimisen taustalla on vallitseva istuva elämätapa, joka näkyy kaikissa ikäryhmissä. Suositukset esittelevät käytännön keinoja istumisen vähentämiseen sekä eri-ikäisille henkilöille itselleen, että päiväkodeille, kouluille, opiskelu- ja työyhteisöille, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille ja kuntien eri sektoreille.

Lisätietoja istumisen vähentämiseen saat tästä


Testaa tottumuksesi alla olevasta linkistäKaikki liikkumisen suosituksista