Hankkeet ja tukimuodot

Hanketoiminnasta hyötyä liikuntakulttuurille

Hanketoimintamme tuo lisää resursseja liikuntakulttuuriin koko Suomessa. Tukimuotoja on niin valtakunnallisia, maakunnallisia kuin kuntakohtaisia.

Lisätietoa erilaisista tukimuodoista ja sparrausapua hakemuksen kirjoittamiseen saa seurakoordinaattorilta. 

Tukimuoto


Hakuaika


Lisätietoa


Seuratuen kehittämistuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea.

joulukuu - alkuvuosi 

http://minedu.fi/avustukset


KKI-hanke

Valtakunnallinen ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma. Sen tavoitteena on innostaa aikuisia säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja.

Haku päättyy vuosittain 31.3. ja 30.9.

www.kkiohjelma.fi

KymLi / Terveysliikunnan kehittäjä

KKI-koulutustuki

Tukea voi hakea sellaisen vertaisohjaajan koulutukseen, jolla on valmis tai alkava liikuntaryhmä tiedossa. Hakijan ei tarvitse hallinoida KKI-hanketta, vaan tukea voi hakea mikä tahansa yhdistys.

Avoin haku

www.kkiohjelma.fi

KymLi / Terveysliikunnan kehittäjä

Lasten ja nuorten liikunnan paikallinen kehittäminen ja Liikkuva koulu -ohjelma

ELY-keskuksista haettavaa tukea, jonka avulla pyritään löytämään eriliaisia toimintamalleja, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi suositusten mukaiseksi. Kuntayhteistyö on suotavaa.

ei tiedossa

http://minedu.fi/avustukset

KymLi / Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan koordinaattori

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

ELY-keskuksen kautta haettavaa tukea. Haettava yhdessä kunnan kanssa, mutta urheiluseura voi vastata järjestämisestä

ei tiedossahttp://minedu.fi/avustukset

Liikunnan Leader-hankkeet

Maaseudun kehittämisyhdistykset (Pohjois-Kymen Kasvu ja Sepra ry.) myöntävät rahaa erilaisiin liikuntahankkeisiin, joilla on alueellista vaikutusta.

Esim. liikuntakerhojen pyörittäminen seuran toiminta-alueella, seurantalon peruskorjaus, liikuntavälinevaraston rakentaminen,jne. 

Avoin haku
(Sepra)

Avoin haku(Pohjois-Kymen Kasvu)

www.seprat.fi

http://www.pohjois-kymenkasvu.fi

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Seurojen on mahdollista hakea apurahaa harrastustoiminnan tukemiseen. Esim. urheilukoulun materiaalit, turnauskustanukset, jne.

tammikuu www.kymin100.fi

Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiö

Säätiö jakaa vuosittain henkilökohtaisia apurahoja mm. harrastustoimintaan ja järjestötyöhön.

 Alkuvuosi Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalosäätiö

Urheiluopistosäätiö

Urheiluopistosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Apurahan myöntämisessä painotetaan erityisesti juniori- ja joukkueliikuntaa (ei ammattiurheiluun) keskittyneitä hakijoita, joiden tarkoituksena on järjestää valmennusleiritystä.

 syyskuu www.urheiluopistosaatio.fi

Kymenlaakson Sähkö

Kymenlaakson Sähkö tukee oman sähkönjakelualueen juniori- ja nuorisourheilua (alle 23-vuotiaat) vuosittain myönnettävillä stipendeillä.


Kymenlaakson Sähkön kotisivut

Kotkan Energia Oy

Teemme yhteistyötä tarkkaan valittujen paikallisten urheiluseurojen ja kulttuurikohteiden kanssa.


Kotkan Energian kotisivut
Kansainväliset hankkeet
www.cimo.fi
Vammaisurheilun tuet
www.vau.fi