#menestynuuskatta

Katso #menestynuuskatta video klikkaamalla kuvaa

Urheiluseurat ovat merkittävässä roolissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveellisen kasvun turvaajina. Etenkin junioriurheilussa tulee päihteettömyyden edistäminen ottaa huomioon treenaamisen, levon, ravinnon ja muun rinnalla. Esimerkillä ja yhteisöllä on valtava voima nuoren tehdessä valintoja. Kouvolassa on toteutettu vuodesta 2019 asti Menesty nuuskatta -yhteistyötä, joka on tuottanut seuroille mm. yhteiset päihdelinjaukset, koulutusmateriaalia ja neuvoja asian käsittelemiseksi joukkueissa. 

Kouvolassa yhteistyötä ovat luotsanneet:

·  Urheiluseuroista KooKoo, Kouvolan Jalkapallo KJP , Kouvolan Pallonlyöjät,  Kouvot PoKLi,  Sudet Salibandy ja Sudet Jalkapallo

·  Kaupungin eri toimijat ehkäisevä päihdetyö, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja

· järjestöjen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry  sekä Kymenlaakson Liikunta ry. 

Kohderyhmäksi on valittu 12 – 18 -vuotiaiden joukkueet, niin niissä pelaavat juniorit kuin heidän parissaan toimivat aikuisetkin. Toiminnassa halutaan tuoda esille, mikä on nuuskan käytön haittavaikutus urheilijalle ja seuralle sekä miksi nuuskan käyttöön puututaan.

Keväällä 2019 tehtiin juniorijoukkueille kysely nuuskan käytöstä seuratoiminnassa. Tulokset ovat nähtävissä liitteissä. Kysely uusitaan syksyllä 2020, jolloin saadaan käyttöön seurantatietoa nuuskan näkymisestä urheilun toimintaympäristössä Kouvolassa. 

Aineistot ovat kaikkien vapaassa käytössä ja jopa toivotaan mahdollisimman laajaa käyttöä. Tarkoitus on saada yhteiset päihdelinjaukset käyttöön koko kaupungin junioriurheilussa ja myöhemmin myös koko Kymenlaaksossa.

Keväällä 2019 tuotettiin #menestynuuskatta lyhytvideo, joka on nähtävissä klikkaamalla sivun yläosan kuvaa.

Lisätietoja:

EHYT ry Heli Vaija 044 510 0228  heli.vaija(a)ehyt.fi 

KymLi Tommi Lehtinen 040 5826 706 tommi.lehtinen(a)kymli.fi

OP Kymenlaakso tuki hanketta 3000 euron avustuksella