Toiminnallinen oppiminen 23.3. ja 30.3. Kouvola

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voi hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. 

Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Toiminnallisen oppimisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen ala- ja yläkoulun arjessa

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: 

▪ Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset 

▪ Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla 

▪ Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen

▪ Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Koulutuksia järjestetään kaksi:

Huom! Alakoulun koulutuspäivä on muuttunut!

23.3. yläkoulun opettajat kello 15:00-16:30, Eskolanmäen koulu

30.3. alakoulun opettajat kello 15:00-16:30, Mansikkamäen koulu

Kouluttaja: Kouluttajana toimii Minna Tahvanainen, Haagan yhtenäiskoulu

Koulutus on maksuton Kouvolan perusopetuksen opettajille, mutta ilmoittautuminen on sitova ja toivotaan, että mahdolliset peruutukset ilmoitetaan 21.3. petteri.makela@kymli.fi 

Ilmoittaudu 20.3. mennessä.

Osallistun seuraavaan koulutukseen