Liikettä Landelle

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Leader-ryhmä: Pohjois-Kymen kasvu

Liikettä landelle- hanke pyrkii lisäämään liikettä ja toimintaa Kouvolan maaseutu-koulujen lapsille. Hankkeeseen on valittu 7 koulua (Utti, Kääpälä, Jokela, Pilkanmaa, Elimäki, Sippola ja Viiala) ja muutama seura. 

Päätoimenpiteinä hankkeessa ovat kouluille järjestettävät liikuntatapahumat, koulutukset opettajille, seurojen ohjaamat kerhot lapsille.