Vastuullisuusohjelma

Kymenlaakson Liikunta ry (KymLi) on liikunnan aluejärjestö, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Omamme ja jäsenjärjestöjemme toiminnan tulee olla vastuullista.

Liikuntajärjestöt ovat keskeinen osa suomalaista ja kymenlaaksolaista yhteiskuntaa ja ne vaikuttavat omalta osaltaan siihen, millainen toimintakulttuuri ja arvomaailma yhteiskunnassamme sekä maakunnassamme vallitsee.

Toimimme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa edistäen omalta osaltamme vastuullista, tasa-arvoista, ”reilun pelin” yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus turvalliseen ja tasa-arvoiseen toimintaan liikunnan ja urheilun parissa.

Tällä sivustolla on nähtävissä vastuullisuusohjelmamme, jota päivitetään säännöllisesti ja se toimii työkaluna perehdyttäessä työntekijöitä ja hallituksen jäseniä ja se perehdytetään jäsenjärjestöillemme heille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Suunnitelma jakautuu otsikoiden ”Hyvä hallinto”, ”Ympäristö ja ilmasto”, ”Turvallinen toimintaympäristö” ja ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus” alle.

Vastuullisuusohjelmamme ulottuu kaikkeen toimintaamme. Haluamme, että toimintamme on esimerkillistä, laadukasta, suunnitelmallista, vastuullista sekä eettisesti kestävää. Haluamme edistää myös jäsenistömme vastuullista toimintaa.

Ohjelmamme työstössä on käytetty mm. Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisöjen vastuullisuusohjelmaa sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030 –asiakirjaa.

Vastuullisuusohjelma on hyväksytty kevätkokouksessamme 2022.

Alapuolella on ohjelman esitysmuoto. Sivuvalikosta löytyvät neljä mainittua kohtaa laajemmassa tekstimuodossa