Vastuullisuusohjelma

Liikuntajärjestöt ovat keskeinen osa suomalaista ja kymenlaaksolaista yhteiskuntaa ja ne vaikuttavat omalta osaltaan siihen, millainen toimintakulttuuri ja arvomaailma yhteiskunnassamme sekä maakunnassamme vallitsee.

 

Kymenlaakson Liikunta ry (KymLi) on liikunnan aluejärjestö, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Omamme ja jäsenjärjestöjemme toiminnan tulee olla vastuullista.

 

Vastuullisuusohjelmamme ulottuu kaikkeen toimintaamme. Haluamme, että toimintamme on esimerkillistä, laadukasta, suunnitelmallista, vastuullista sekä eettisesti kestävää. Haluamme edistää myös jäsenistömme vastuullista toimintaa.

 

Vastuullisuusohjelmassa tavoitteena on, että kaikessa toiminnassamme toteutuu:

                   * yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja eettisyys

                   * hyvä hallinto

                   * turvallinen toimintaympäristö sekä

                   * ympäristö ja ilmastoystävällinen toiminta sekä kestävä kehitys

Ohjelmamme työstössä on käytetty Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisöjen vastuullisuusohjelmaa sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030 –asiakirjaa.

 

Vastuullisuusohjelma on käsitelty ja hyväksytty KymLin hallituksessa 23.11.2021.

 

Vastuullisuusohjelma laajempine taustamuistioineen tulee jäsenistön hyväksyttäväksi kevätkokouksessa 2022.