Jonot Mataliksi

Jonot Mataliksi- pelit ja leikit / oppilaan itsetunnon tukeminen 

2.5. kello 13:00 - 16:00, Kouvola PERUTTU

9.5. kello 13:00 - 16:00 Hamina

JONOT MATALIKSI -koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista. 

Kouvolan ja Haminan koulutuksissa käydään läpi kaksi osioita:

Pelit ja leikit- osio (1,5 h): Erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.  Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Oppilaan itsetunnon tukeminen- osio (1,5 h):  Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa. Saavatko kaikki oppilaat riittävästi onnistumisen elämyksiä liikuntatuokion tai liikuntatunnin aikana. Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden soveltamista, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Kouluttaja: Jenni Aikio

Hinta: 30,00 euroa

Ilmoittaudu tästä Kouvola

Ilmoittaudu tästä Hamina