Liikuntaneuvonnan kuntakäynti, ammattilaisille suunnattu kysely

LIIKUNTANEUVONTA KUNNASSA

Kuntatiedot ja resurssit

Liikuntaneuvontaa tarjoava Kymenlaakson kunta *
Liikuntaneuvonnan viikottainen resurssi *

Ohjautuminen liikuntaneuvontaan ja asiakasmäärät

Ohjautuminen liikuntaneuvonnan vastaanotolle *
Terveydenhuollon kautta Liikkumis-lähetteitä kirjasivat seuraavat tahot *
Kohderyhmä *

Liikuntaneuvonnan vastaanotto

Missä liikuntaneuvontaa annetaan *

Asiakkaan käynti ja kirjaaminen

Asiakkaan kirjaaminen tapahtuu *

Poikkihallinnolliset verkostot kunnassa

Onko kunnassa säännöllisesti kokoontuvia poikkihallinnollisia verkostoja *
Kenen hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa teet eniten yhteistyötä? *

Liikkujan Apteekki -yhteistyö

Keetko, että Liikkujan Apteekit voisivat olla osanan liikuntaneuvonnan palveluketjua *

Kunnassamme on lisäksi tehty seuraavia liikuntaneuvonnan toimia

KymLin tuki liikuntaneuvontaan

Koetko kaipaavasi apua? *

Kiitos vastauksestasi!