Vetoomus lasten harrastusten turvaamiseksi

2.2.2021

Kymenlaakson Liikunta, TUL Kymenlaakson piiri, laaja joukko Kymenlaaksolaisten urheiluseuroja, MLL Kaakkois-Suomen piiri, Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kulttuurihanke sekä Nuorisokeskus Anjala ovat 2.2.2021 julkaisseet vetoomuksen harrastustoiminnan jatkumiseksi turvallisesti koronapandemiankin aikana.

Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen toteaa ”Me vetoomuksen allekirjoittajat olemme huolissamme koronarajoitusten vaikutuksista kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Monelle lapselle ja nuorelle oman harrastusryhmän toiminnot tutussa kaveriporukassa säännöllisesti ovat viikon kohokohta ja merkittävä kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä ja ylläpitävä tekijä. Rajoitusten kielteiset vaikutukset kohdistuvat monilta osin erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka ovat jo ennestään olleet heikommassa asemassa. Näistä rajoitteista näkyy jo paljon erilaista henkistä ja fyysistäkin oirehdintaa maakunnassamme.”


Lehtinen jatkaa samaan hengenvetoon ” Toivomme päätöksille ennen kaikkea oikeamittaisuutta huomioiden mm. luonnossa tapahtuvan liikunnan ja isompien liikuntatilojen mahdollisuudet sekä 15-20 -vuotiaat. He ovat päivän etäkoulussa tietokoneilla ja eristyksissä muista nuorista. Tässä ikäluokassa harrastustoiminnan myös keskeyttäminen tulee kovin helposti kyseeseen. Pääkaupunkiseudulla harrastustoiminta on avattu nyt alle 20-vuotiaille. Luonnollisesti tilanteen niin vaatiessa myös harrastustoiminta tulee voida sulkea määräajaksi. Kyllä mekin allekirjoittajat olemme järkeviä ja vastuullisia ihmisiä ja näemme senkin mahdollisuuden.”


Ira Pasi on yksi aluksi kouvolalaisten seurojen koolle kutsujista. Myöhemmin pohdintoihin tulivat mukaan KymLi ja sitä kautta koko maakunnan seurat sekä muut järjestöt ja toimijat. Pasi itse toimii aktiivisesti Kouvolan Pallonlyöjissä sekä Kouvoissa. Pasi toteaa ”Olemme myös valmiita tilanteen heikentyessä esim. vähentämään harrastus- /harjoitusmääriä (=kontakteja), muokkaamaan toimintaa ja tehostamaan hygieniaa entisestään, kunhan toiminnat eivät kokonaan loppuisi. Mm. hygieniakoordinaattori on lupautunut pitämään valmentajille koulutuksen verkossa joukkueiden mahdollisimman turvallisesta toiminnasta.” Pasi jatkaa myös ”Seurat ovat mm. keskenään jo päivässä pystyneet hahmottelemaan miten tilat voisivat olla tehokkaammin ja turvallisemmin hyötykäytössä uudelleen käyttövuoroja jakamalla.”

Vetoajien tavoitteena on turvata lasten ja nuorten harjoittelu edes jollain tasolla, jotta säännöllinen kontakti kaikkiin lapsiin pysyy ja harrastus saadaan todennäköisemmin jatkumaan yli haasteellistenkin aikojen. Vetoomuksessa toivotaan rajoitteiden kohtuullistamista.

Vetoomus on toimitettu Kymsoten alueelliselle koordinaatioryhmälle, kuntien koordinaatio ryhmille, AVI:lle sekä maakunnan kansanedustajille.

Lisätiedot:   Tommi Lehtinen Kymenlaakson Liikunta ry 040 5826 706 tommi.lehtinen(a)kymli.fi

                          Ira Pasi 044 2977 748 irapasi4(a)gmail.com


Liitteet: Vetoomus kokonaisuudessaan sekä liite, jossa

1)      Kuinka harjoittelua / harrastamista tehdään turvallisesti tällä hetkellä (leviämis- ja kiihtymisvaiheessa),

2)      Vaihtoehtoinen toiminta keskeytyksen sijaan tilanteen heikentyessä (taso 2)