Työehtosopimuskoulutusta seuroille

29.3.2021

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja koskevasta liityntäpöytäkirjasta Urheilujärjestöjen työehtosopimukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan erikseen siihen liittymällä alkaa noudattamaan ko. liityntäpöytäkirjaa.

Olympiakomitea järjestää yhdessä Paltan kanssa kaksi työehtosopimuskoulutusta urheiluseuroille. Molemmat koulutukset ovat sisällöltään samanlaisia. 

31.3.2021 seuroille, jotka hyödyntävät jo urheilun työehtosopimusta

8.4.2021 seuroille, jotka vasta pohtivat sen hyödyntämistä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Voit liittyä Teams-kokouksiin oheisten linkkien kautta.


31.3 klo 9-11 
Seurat, jotka hyödyntävät jo urheilun työehtosopimusta: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzliY2YxZWUtOWQyMS00NTI5LWEzNWEtOWM0M2RlYmY4YTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283%22%2c%22Oid%22%3a%2289dfff90-be9a-41df-9bf1-913ed72419ad%22%7d


8.4 klo 14-16 
Seuroille, jotka vasta pohtivat työehtosopimuksen hyödyntämistä tai ovat siitä muuten vain kiinnostuneet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNjMWExYmUtODViMy00MzEyLWE2MmMtNmNkNGI0MzZiZDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283%22%2c%22Oid%22%3a%2289dfff90-be9a-41df-9bf1-913ed72419ad%22%7d