Liikunta sai arvonsa valtion talousarviossa

16.9.2020

Suomen hallitus päätti budjettiriihessä kompensoida yleishyödyllisiä toimijoita ensi vuonna uhanneen rahoituksen pudotuksen täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että valtion liikuntabudjetissa ei tapahdu yli neljänneksen pudotusta 150 miljoonasta esitettyyn 110 miljoonaan euroon ensi vuonna. 

Näin esim. liikunnan aluejärjestöjä ja lajiliittoja sekä muita liikuntajärjestöjä uhannut jopa yli neljänneksen määrärahaleikkaus vältetään.  Kymenlaakson Liikunta pitää päätöstä perusteltuna ja hyvinvointiyhteiskunnan kannalta linjakkaana.

Liikunnan määrärahat olivat vaarassa ennakoidun Veikkauksen tuloutuksen alenemisen johdosta. Tuloutus yleishyödyllisiin kohteisiin vähenee vuonna 2021 arviolta jopa yli 300 miljoonaa euroa, eli noin neljänneksen 1,1 miljardin euron kokonaisuudesta. Rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetaan liikunnan ja urheilun lisäksi tiedettä, taidetta ja nuorisoalaa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja hevosalaa. Liikuntabudjetista rahoitettavia kohteita ovat muun muassa valtionavustus liikuntajärjestöille, liikuntapaikkarakentaminen, kuntien valtionosuudet liikuntaan ja valtakunnalliset liikuntaohjelmat. Liikunta on Suomessa veikkausvoittovaroista riippuvaisin toimiala: noin 92 % valtion liikuntamäärärahoista katetaan veikkausvoittovaroin.

”Liikunta- ja urheiluväki oli jopa erittäin huolissaan budjettiesityksestä. Nyt toimintaa voidaan suunnitella eteenpäin. Kansalaisten hyvinvoinnin eteen tehtävälle työlle on ensi vuonnakin iso tilaus. Liikunta on erittäin hyvä lääke ja tämä päätös turvaa myös sitä toimintaa.” Näin toteaa Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen.

Lehtinen pitää myönteisenä, että hallitus pysyi budjettiriihessä tältä osin ohjelmassaan. Hallitusohjelmaan on kirjattu sitoumus kompensoida Veikkauksen tuloutuksen lasku edunsaajille.

”En näe, että tämä esitetty budjetin osuus kaatuisi suuren salin käsittelyssäkään. Koska tämä toiminta on juuri sitä minkä koko eduskunnan kaikki puolueet ovat hyväksyneet ja todenneet tärkeäksi hyväksyessään liikuntapoliittisen selonteon syksyllä 2018.” Lehtinen jatkaa.

Hallitus budjettiesityksessään totesi myös, että se tulee antamaan esityksen arpajaislain uudistamisesta kesäkuuhun 2021 mennessä. Tämä päätös tulee olemaan merkittävä järjestöjen pidemmän aikavälin toiminnan turvaamisessa ja toivomme siihen myös yhtä hyvää tulemaa Lehtinen päättää.

(Kuva valtioneuvosto)

Lisätiedot:


Tommi Lehtinen

Kymenlaakson Liikunta ry

toiminnanjohtaja

040 5826 706

tommi.lehtinen(a)kymli.fi