Liikunnan aluejärjestöjen kannanotto

28.5.2024

Julkisuudessa on käyty keskustelua Olympiakomitean käynnistämistä selvitystöistä, jotka ovat myös sen kevätkokouksen asialistalla 28.5.2024. Liikunnan aluejärjestöt ovat ehdottaneet, että kevätkokouksen yhteydessä olisi järjestetty erillinen seminaari, jossa olisi käyty laajaa ja demokraattista keskustelua kaikkien toimijoiden, ei pelkästään Olympiakomitean jäsenten, kesken selvitystyön asiakokonaisuuksista. Tämä ei toteutunut, emmekä ole näin ollen mukana tämän päivän keskustelussa, joten haluamme tuoda esille liikunnan aluejärjestöjen kannan.

Liikunnan aluejärjestöt ovat sitä mieltä, että myös tulevaisuudessa rahanjakoroolin tulisi olla opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä. Julkisella rahalla halutaan varmistaa osaltaan julkisen vallan asettamia yhteiskunta- ja liikuntapoliittisia tavoitteita. Näiden asettaminen sekä seurannan arviointityö on perusteltua säilyttää julkisen toimijan vastuulla. Jouko Vuolle nostaa esiin analyysissaan (YLE 27.5.2024), että mahdollisen rahanjakoroolin myötä Olympiakomitealle siirtyisi merkittävä viranomaistehtävä. Liikunnan aluejärjestöt haluavat painottaa, että muista pohjoismaista poiketen Suomen perustuslain mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Vuolle myös toteaa, että mahdollinen rahanjakoroolin siirtäminen Olympiakomitealle tarkoittaisi muun muassa sitä, että jonkun järjestön ollessa tyytymätön rahanjakopäätökseen hallinto- ja oikaisumenettely ei olisi enää mahdollinen, vaan riitatilanteet ratkaistaisiin käräjäoikeudessa. Se ei varmastikaan olisi omiaan lisäämään yhteen hiileen -puhaltamista liikunnan ja urheilun tavoitteiden saavuttamiseksi, ja muuttaisi Olympiakomitean roolia keskeisesti.

Liikunnan aluejärjestöt haluavat myös muistuttaa, että aluejärjestöillä on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoiteasiakirja, joka ohjaa valtionavustuksen käyttöä, ja sitä kautta tehtävä työ kiinnittyy yhteiseen liikunnan ja urheilun kokonaisuuteen. Liikkeen lisääminen, elinvoimaisen seuratoiminnan tukeminen sekä kuntayhteistyö ovat keskeisiä aluejärjestöjen tehtäviä.

Tiukentuneessa taloustilanteessa on tarpeen, että keskustelua liikunnan ja urheilun tavoitteista ja järjestöjen rooleista käydään. Aluejärjestöt ovat siihen valmiita ja ovat myös tuoneet sen alusta asti esille. Tätä keskustelua ei kuitenkaan voida käydä yksipuolisesti Olympiakomitean ja konsulttien vetämänä, vaan kansalaisjärjestödemokratiaa, sekä liikunnan paikallisia ja alueellisia tarpeita kunnioittaen. Liikkeen lisäämisen ollessa keskeisesti liikunnan ja urheilun yhteisellä agendalla, on tärkeää huomioida, että paikallisen ja alueellisen tekemisen, lähellä ihmistä, tulee olla keskiössä.

 

Lisätietoja:

Liikunnan aluejärjestöt, aluekollegion puheenjohtaja, Aino-Maija Siren, 
aino-maija.siren(at)plu.fi, Puh. 040 026 8761, www.liikunnanaluejarjestot.fi

 

Suomen Liikunnan Alueet ry, kehityspäällikkö, Heidi Pekkola, heidi.pekkola(at)alueet.fi, 
Puh. 040 130 4530, www.suomenliikunnanalueet.fi/

 

 

Aluekohtaiset lisätiedot:

 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, EKLU

Sakari Pusenius, aluejohtaja, sakari.pusenius(at)eklu.fi, Puh. 040 563 5031

 

Etelä-Savon Liikunta ry, ESLi

Mari Makkonen, aluejohtaja, mari.makkonen(at)esliikunta.fi, Puh. 044 341 0059

 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Päivi Ahlroos-Tanttu, toiminnanjohtaja, paivi.ahlroos-tanttu(at)eslu.fi, Puh. 040 716 1355

 

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, HLU

Ari Koskinen, aluejohtaja, ari.koskinen(at)hlu.fi, Puh. 050 371 4999

 

Kainuun Liikunta ry

Teemu Takalo, toiminnanjohtaja, teemu.takalo(at)kainuunliikunta.fi, Puh. 044 532 5921

 

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Kepli

Kalle Lassila, aluejohtaja, kalle.lassila(at)kepli.fi, Puh. 040 744 4210

 

Keski-Suomen Liikunta ry, KesLi

Petri Lehtoranta, aluejohtaja, petri.lehtoranta(at)kesli.fi, Puh. 050 533 3858

 

Kymenlaakson Liikunta ry, KymLi

Tommi Lehtinen, aluejohtaja, tommi.lehtinen(at)kymli.fi, Puh. 040 582 6706

 

Lapin Liikunta ry, LapLi

Maarit Toivola, toiminnanjohtaja, maarit.toivola(at)lapinliikunta.fi, Puh. 050 080 8038

 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LIIKU

Jukka Läärä, aluejohtaja, jukka.laara(at)liiku.fi, Puh. 040 046 3790

 

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PLU

Aino-Maija Siren, aluejohtaja, aino-maija.siren(at)plu.fi, Puh. 040 026 8761

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pokali

Tomi Pyylampi, va. Aluejohtaja, tomi.pyylampi(at)pokali.fi, Puh. 040 773 9243

 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PopLi

Jussi Ylitalo, aluejohtaja, jussi.ylitalo(at)popli.fi, Puh. 045 1606 466

 

Pohjois-Savon Liikunta ry, PSL

Risto Kovanen, aluejohtaja, risto.kovanen(at)pohjois-savonliikunta.fi, Puh. 040 705 8897

 

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, PHLU

Mai-Brit Salo, aluejohtaja, maippi.salo(at)phlu.fi, Puh. 040 836 7766