KymLi syyskokous pidetty

22.11.2022

Kymenlaakson Liikunta ry:n (KymLi) syyskokous pidettiin Kouvolassa 22.11.2022.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Tuuri Kouvolasta.

 

Hallituksen jäseniä valittaessa oli käytössä jälleen kevätkokouksen asettama ehdollepanotoimikunta.

 

Toimikunta esitti hallituksessa jatkamaan erovuoroisista Mia Holmberg (Kotka) sekä uutena jäsenenä Santtu Pärssinen (Hamina). Ehdotus hyväksyttiin ilman vastaehdokkaita. Marko Leppä (Hamina) ei ollut enää käytettävissä valintaan.

 

Kymenlaakson Liikunnan hallituksessa jatkavat aiemmin valittuina puheenjohtajana Ari Pietarinen (Kotka) sekä jäseninä Timo Lehmusmetsä (Kouvola), Teemu Mäkipaakkanen (Kouvola), Jenni Reiman (Kouvola) ja Nina Tasa (Hamina). Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vuoden 2022 tehtävässä on toiminut Timo Lehmusmetsä.

 

Puheenjohtaja Ari Pietarinen avauspuheessaan totesi, että Kouvolassa pidetyssä liikuntafoorumissakin esille noussut verkostojen johtaminen on nykyaikana erittäin tärkeää. Kukaan ei tee asioita yksin. Verkostojen johtamisen hän kuvasi olevan myös merkittävää KymLinkin työtä.

Vastuullisuus teemoja on hänen mukaansa ollut esillä ja on syytä olla jatkossakin. Myös jäsenseuroja Pietarinen kehotti pitämään vastuullisuusasioita esillä.

 

Vuoden toimintasuunnitelmassa toteutetaan liikunnan aluejärjestöjen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tulosohjaus kriteerejä. Näistä merkittävimpiä ovat: Liikkuvat -ohjelmat kokonaisuus, harrasteliikunta, seuratoiminta, kuntayhteistyö sekä vaikuttaminen.

Kokonaisuudessaan ja laajasti toiminnot vastaavat myös valtioneuvoston aiemmin antaman liikuntapoliittisen selonteon sekä hallitusohjelman esityksiin kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävään lisäämiseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.

 

 Maakunnan omista tarpeista valinnoiksi nousevat terveysliikuntastrategian jalkauttamisen jatkaminen. Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan urheiluakatemioiden elinvoimaisuuden lisääminen ovat KymLin työssä painopisteenä huippu-urheilussa.

 

KymLi aloittaa toimintansa 25. vuoden maakunnallisesta tarpeesta nousevan vakiintuneen toiminnan jatkamista. KymLi jatkaa myös monipuolista hanketoimintaa omana toimintanaan tai kumppanina. Hankkeina toteutetaan mm. Kunnossa Kassulle hankkeen kakkosvaihetta kehittämään varusmiespalvelukseen menevien kuntoa sekä INTO -hanketta, jolla selvitetään yläkouluikäisten innokkuutta ja mahdollisuuksia lähteä mukaan ohjaamistyön polulle.