Kymenlaakson Liikunnan sääntömääräinen syyskokous on 24.11.2020 klo 18.00 Haminassa, Kumppanuustalo Hilman Keltaisessa Salissa, Kadettikoulunkatu 3.

11.11.2020

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäväksi määräämät asiat.


Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi pyydämme etukäteisilmoittautumista 20.11. mennessä sanna.huuhka(a)kymli.fi . Suosittelemme maskin käyttöä.


TERVETULOA


Ari Pietarinen       Tommi Lehtinen

puheenjohtaja       toiminnanjohtaja


Esityslista


1                       Kokouksen avaus


2                       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa


3                       Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus


4                       Päätetään hallituksen palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista


5                       Päätetään seuraava tilikautta koskeva jäsenmaksu


·      Hallituksen esitys 40 euroa


6                       Hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma


7                       Hyväksytään vuoden 2021 talousarvio


8                       Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosiksi 2021-2023


9                       Valitaan hallituksen jäsenet (6)


·  uusittujen sääntöjemme mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta ja erovuorossa on vuosittain kaksi jäsentä. Sääntöjen astuttua voimaan  erovuoroisuus ratkaistaan arvalla kahtena ensimmäisenä vuotena. Vaalin jälkeen erovuoroisuus arvotaan (kaksi jäsentä, joiden toimikausi on 2021, kaksi 2021-2022 ja kaksi 2021-2023)


10                   Valitaan tilintarkastaja ja hänen varansa vuosiksi 2021-2022


11         Muut asiat


12         Kokouksen päättäminen