Kymenlaakson järjestökysely

30.5.2023

Järjestötoimija – vastaa ja vaikuta!

Kymenlaakson järjestökyselyllä kerätään järjestötietoa, jota hyödynnetään järjestöyhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa, sekä yhdistysten kesken. Järjestötiedon kokoaminen auttaa tuomaan järjestöjen toimintaa näkyväksi ja tiivistämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Järjestökyselyn mahdollistaa Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä Järjestöjen sote-muutostuki-hanke. Hanketta koordinoi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry. Kyselyn teknisen toteutuksen ja yhteenvedon toteuttaa Kakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus SOCOM. Kyselyn tiedotus ja markkinointi hoidetaan yhteistyössä alueiden verkostojärjestöjen kanssa.

Yhdistyksiltä toivotaan aktiivista osallistumista kyselyyn. Kyselyyn tarvitaan vain yksi vastauskerta/yhdistys. Näin saadaan yhdistyskentän todellisuus tuloksissa hyvin esille.

Kymenlaakson järjestökyselyyn tästä linkistä

Järjestökyselyyn voit vastata 15.6.2023 saakka


Lisätietoa kyselystä antaa

Helena Haaja

Järjestöasiantuntija, Järjestöjen sote-muutostuki

Etelä-Karjala | Kymenlaakso | Päijät-Häme

Kymen-Karjalan Sosiaali- ja Terveysturva ry

helena.haaja(a)kykasote.fi