Koottua tietoa koronaviruksen vaikutuksista seuratoimintaan

19.3.2020

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2020 klo 13

Tällä hetkeellä olemme tilanteessa, jossa tietoa tulee ripotellen eri paikkoihin ja tilanne elää koko ajan. Haluamme korostaa, että tilanne on erittäin poikkeuksellinen ja se elää koko ajan. Tästä syystä ohjeistukset voivat olla ristiriidassa keskenään. 

Kokoamme ja julkaisemme tälle sivulle hyödyllistä tietoa ja linkkejä koronaviruksen vaikutuksista urheiluseurojen ja yhdistysten toimintaan ja haastavien aikojen ylipääsemiseksi. Sivua päivitetään säännöllisesti.

Apua järjestötoiminnan ja työnantaja-asioiden kysymyksiin

 • Apua ja tukea on tarjolla järjestötoiminnan kysymyksiin vallitsevan koronatilanteen aikana Olympiakomitean maksuttomaan Help Deskiin pääsee TÄSTÄ.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten käytön ohjeita koronavirusepidemian takia

Voimisteluliiton kooste 27 yleisintä kysymystä ja vastausta koronavirustilanteesta

ESLU:n ja Asianajotoimisto Legistumin kanssa laatimat ohjeistukset seuroille

Rahankeräys

Toimintamaksut

Urheiluseurat ovat joutuneet perumaan harjoituksia ja tapahtumia. Lähtökohtana seuratoiminnassa on yhteisöllisyys, ja toiveena on, että koronan seuraukset kuitattaisiin yhdessä ja yhteisvastuullisesti. Olympiakomitea on tiedottanut 17.3.2020 koronaviruksen vaikutuksesta seurojen toimintamaksuihin seuraavasti:

 • Jäsenmaksut: eivät liity toimintaan, joten niitä ei palauteta.
 • Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa.
 • Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla palautettavaksi. Harjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä synny.
 • Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu.

Yllä ei käsitellä seuran harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Olympiakomitea suosittelee, että seurojen kannattaa jatkossa kirjata toimintamaksujen palauttamisen periaatteisiin ohjeen siitä mitä tehdä, jos epidemia tai pandemia peruuttavat seuran toiminta.


Urheilutyönantajien koronatietoa työnantajille

 • Urheilutyönantajat ry:n hallitus suosittelee hyödyntämään Palloliiton ohjeistuksia työnantajille.
 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin kanssa laatimat ohjeistukset ovat käytettävissä. Ohjeistuksiin on kirjattu yleisluontoisia suuntaviivoja mm. menettelystä työntekijöiden ja sopimisvalmentajien kohdalla sekä jo maksetuista maksuista.
 • Yleistä koronatietoa työnantajille tarjoaa Palta.

Meneillään oleva tilanne on ainutlaatuinen eikä oikeustapausaineistoa ole. Sen vuoksi asiaan liittyvä lainsäädäntö on myös jossain määrin tulkinnanvarainen.  


Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

Kirjanpitolautakunnan yleinen poikkeuslupapäätös

Koronaviruksen vaikutukset sääntömääräisten kokousten järjestämiseen

Koronavirusepidemian takia kokouksen järjestäminen ei välttämättä onnistu säännöissä määrättynä ajankohtana, joten kokousta voidaan joutua siirtämään. Kokouksen mahdollisesta siirtämisestä päättää hallitus. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen nojalla sen tulee arvioida millaisen riskin kokouksen järjestäminen asettaa jäsenistön tai sen edustajien (ja muunkin väestön) terveydelle. Hallituksen tehtävä on myös kutsua siirretty kokous koolle yhdistyksen sääntöjä noudattaen (kokouskutsu, määräajat jne).

 • Suosituksemme on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa.
 • Etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii aina sääntökirjauksen eli jos sitä ei ole kokousta ei voi järjestää etäyhteyksillä.
 • Huomioithan kokousta järjestäessä Valtioneuvoston 16.3.2020 asettaman määräyksen, että rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Lisäksi suljetaan mm. valtion ja kuntien harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat.

Lisätietoa esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisesta ilman kokousta sekä koronaviruksen vaikutuksista yhdistyksien kokousten järjestämiseen löydät TÄSTÄ

Musiikin hyödyntäminen striimauksessa

Liikunta-, urheilu-, järjestö- ja harrastustilat

Valtioneuvoston 16.3.2020 asettaman määräyksen, että rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Lisäksi suljetaan mm. valtion ja kuntien harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat. Valtionneuvosto suosittelee yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. Linjaus on voimassa 13.5.2020 asti.

 • Mikäli sinulla tai seurallasi on kysymyksiä liittyen harrastamiseen ja vapaa-ajan toimintaan tarkoitetuista tiloista, neuvomme olemaan suoraan yhteydessä paikalliseen viranomaiseen tai palveluntarjoajaan.

Haluamme korostaa, että tilanne on erittäin poikkeuksellinen ja se elää koko ajan. Tästä syystä ohjeistukset voivat olla ristiriidassa keskenään. Suosittelemme seuraamaan pääsääntöisesti viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä lajiliittojen ohjeistuksia.

Pestään käsiä, pysytään terveinä ja pidetään huolta toisistamme sekä harjoitellaan omatoimisesti!

Terveisin

Noora Kakko, Seurakoordinaattori

puh. 040 7676703, sähköposti noora.kakko@kymli.fi

Muokkaukset

26.3.2020 Lisätty kirjanpitolautakunnan yleinen poikkeuslupapäätös

24.3.2020 Lisätty Sisäministeriön ja Poliisin tiedotteet rahankeräyksen uudistuksista

24.3.2020 Lisätty Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun ry:n ja Asianajotoimisto Legistumin yhteistyössä koostama ohjeistus seuroille

20.3.2020 Lisätty SAVAL Lomautukset, etätyöt, vakuutukset ja muita koronaviruksen myötä esiinnousseita kysymyksiä

19.3.2020  Lisätty Voimisteluliiton kooste 27 yleisintä kysymystä ja vastausta koronavirustilanteeseen