Kevätkokouksen hyväksymä vastuullisuusohjelmamme

19.5.2022

Kymenlaakson Liikunta on liikunnan aluejärjestö, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Omamme ja jäsenjärjestöjemme toiminnan tulee olla vastuullista. Liikuntajärjestöt ovat keskeinen osa suomalaista ja kymenlaaksolaista yhteiskuntaa ja ne vaikuttavat omalta osaltaan siihen, millainen toimintakulttuuri ja arvomaailma yhteiskunnassamme sekä maakunnassamme vallitsee. Suunnitelma jakautuu otsikoiden ”Hyvä hallinto”, ”Ympäristö ja ilmasto”, ”Turvallinen toimintaympäristö” ja ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus” alle.
Kuvassa vasemmassa reunassa nuori pelaa pyörätuolissa salibandyä avustajan työntäessä tuolia. Keskellä on kokouksen puheenjohtajan nuijan ja KyMLi standaarin kuva. Oikeassa reunassa on esteettömästä luontopolusta kuva, jossa syksyn kuuraa puulla. Kuva on Kouvolan Kalalammelta

Kymenlaakson Liikunta on liikunnan aluejärjestö, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Omamme ja jäsenjärjestöjemme toiminnan tulee olla vastuullista.

Liikuntajärjestöt ovat keskeinen osa suomalaista ja kymenlaaksolaista yhteiskuntaa ja ne vaikuttavat omalta osaltaan siihen, millainen toimintakulttuuri ja arvomaailma yhteiskunnassamme sekä maakunnassamme vallitsee.

Päivitetty vastuullisuusohjelmamme on hyväksytty kevätkokouksessamme 18.5.2022.

Toimimme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa edistäen omalta osaltamme vastuullista, tasa-arvoista, ”reilun pelin” yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus turvalliseen ja tasa-arvoiseen toimintaan liikunnan ja urheilun parissa.

Kotisivuillamme tästä on nähtävissä vastuullisuusohjelmamme, jota päivitetään säännöllisesti ja se toimii työkaluna perehdyttäessä työntekijöitä ja hallituksen jäseniä ja se perehdytetään jäsenjärjestöillemme heille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Suunnitelma jakautuu otsikoiden ”Hyvä hallinto”, ”Ympäristö ja ilmasto”, ”Turvallinen toimintaympäristö” ja ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus” alle.

Vastuullisuusohjelmamme ulottuu kaikkeen toimintaamme. Haluamme, että toimintamme on esimerkillistä, laadukasta, suunnitelmallista, vastuullista sekä eettisesti kestävää. Haluamme edistää myös jäsenistömme vastuullista toimintaa.

Aineistot ovat vapaasti käytettävissä ja oman seuranne toimintaa sopivaksi. Toivomme mahdollisimman laajaa asian edistämistä myös jäsenjärjestöissämme.

Ohjelmamme työstössä on käytetty mm. Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisöjen vastuullisuusohjelmaa sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030 –asiakirjaa.