Kaikki hyvä on parasta jaettuna -kampanjan äänestys

6.4.2023

Olemme hakemuksellamme vähävaraisten liikunnan rahaston tukemisesta mukana OP Kymenlaakson Kaikki hyvä on parasta jaettuna -äänestyksessä, jossa omistaja-asiakkaat valitsevat, mitkä yhdistykset saavat 7 000, 5 000 ja 3 000 euron tuet toimintaansa

Alla hakemuksemme:

Vähävaraisten lasten liikunnan rahasto

Kymenlaakson Liikunta on perustanut vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan rahaston ja luonut sille säännöt. Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisia kymenlaaksolaisia perheitä, joiden taloudellinen tilanne ei mahdollista lasten liikunnan harrastamista maksullisissa lajeissa. 

Tuki on harkinnanvarainen ja tapauskohtainen kuitenkin niin, että tasavertaisuus toteutuu. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä: perheen äkillinen ja tilapäinen taloudellinen ahdinko (tulipalo, putkiremontti tms.), muutos perhesuhteissa esim. avioero, yksinhuoltajuus, monilapsisuus, työttömyys tms. 

Tukea voi hakea välttämättömiin varusteisiin, kuukausi- ja kausimaksuihin, kilpailumaksuihin, bussikorttiin (jos muu kyyti tai omin voimin kulkeminen ei onnistu). 

Ei makseta rahana vaan kohdennetaan suoraan laskulla maksettaviin kuluihin. 
Tuki voi olla kertaluonteinen kulu tai jatkuva kulu (esim. luistimet tai kuukausimaksu). 

Vain yksi harrastus ja maksu /lapsi tai nuori. Määrä maksimissaan 200€ vuodessa. 

Vapaamuotoinen hakemus, missä perhe itse kuvaa tilannettaan ja perusteita haettavalle tuelle. Seurayhteys tms. on kuvattava, jos ja kun maksu osoitetaan seuralle. Perhe toimittaa harrastuslaskun KymLille. 

Hakemusten käsittelyistä ja päätöksistä vastaavat KymLin toiminnanjohtaja ja hänen varahenkilönsä. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti, nopeasti ja toiminnanjohtaja raportoi päätöksistä KymLi hallituksen kokouksissa ilman henkilöiden / perheiden tunnistettavuutta.
 
Rahastoa kartutetaan lahjoituksin ja erilaisten tapahtumien tai tempausten kautta. Rahastoon kertyvien varojen mukaan rajataan maksimi jakomäärä vuodessa n. 3000 – 4000 euroa vuodessa. Rahaston varojen keräys alkaa keväällä 2023 ja toiminta alkaa rahoituksen järjestyttyä

Äänestys 23.4.2023 mennessä tästä linkistä