Järjestöjen palvelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjottimelle

20.6.2023

Järjestöjen palvelut kootaan palvelutarjottimelle, josta ne löytyvät kansalaisille sekä neuvontaa ja palveluohjausta tekeville ammattilaisille. Kuvassa monivaiheinen kaavio palveluista
Järjestöjen palvelut kootaan palvelutarjottimelle, josta ne löytyvät kansalaisille sekä neuvontaa ja palveluohjausta tekeville ammattilaisille.

Vuonna 2024 käyttöön tuleva Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) palvelutarjotin kokoaa Kymenlaakson maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut yhdelle alustalle. Kehittämistyö on alueellisesti osa elintapaohjauksen palvelutarjotin Elman (https://elma.kymenhva.fi/) jatkokehittämistä. Palvelutarjotinta kehitetään kansallisesti sekä alueellisesti EU-rahoituksella osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

HYTE-palvelutarjotin tulee maakunnan asukkaiden käyttöön tarjoten järjestön palveluille näkyvyyttä niiden kohderyhmissä. Järjestöjen ja hyvinvointialueen asiakaslähtöinen yhteistyö paranee, kun asiakas- ja palveluohjausta tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset näkevät järjestöjen palvelut.

Liikuntapalvelut palvelutarjottimella

Liikunnan ja liikkumisen edistämisen palvelut ja toiminnot ovat keskeistä sisältöä palvelutarjottimella. Liikuntapalvelut aktivoivat asukkaita liikkumaan ja parantamaan hyvinvointiaan liikunnan avulla. Liikuntapalveluihin kuuluvat olosuhteet eli rakennetut liikuntapaikat ja luontoympäristö, sekä ohjattu toiminta, kuten eri ikäryhmille tarjottavat liikuntaryhmät.

Liikuntaneuvonta on kaikille kuntalaisille avoin, maksuton neuvontapalvelu, jossa kannustetaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen.

Liikunnalla on keskeinen tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Liikunnan edistämisessä kuntien rooli on erityisen keskeinen, sillä niiden tehtävänä on ylläpitää liikuntapaikkoja, järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalaistoimintaa liikuntaseuroissa ja -järjestöissä sekä tukea terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.

Liikunnallinen elämäntapa edistää parempaa terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Aktiivinen arki ja omatoiminen liikkuminen ovat mahdollisia. Maksutonta tai edullista ohjattua liikuntaa on saatavilla matalalla kynnyksellä. Liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia on tarjolla.

Lähiluonnossa liikkumisen mahdollistamisen palvelut ja toiminnot ovat myös keskeistä sisältöä palvelutarjottimella ja saattaa kuulua liikuntajärjestöjen palveluvalikoimaan. Lähiluonnolla tarkoitetaan oman asuinalueen lähellä sijaitsevia virkistys- ja viheralueita. Lähiluonnossa liikkumisen mahdollistaminen voi järjestöjen osalta olla esimerkiksi retkiä ja tapahtumia lähiluontoon.

Luontoliikunta on maksutonta, kaikille avointa ja yhdenvertaista, matalan kynnyksen liikuntaa, joka ei vaadi erityisvarusteita tai -osaamista ja parhaimmillaan tukee hyvinvointia monipuolisesti. Lähiluonto tuottaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Myös esteettömiä luontokohteita ja reittejä on tarjolla pysäköintialueineen ja taukopaikkoineen.


Palvelutietovaranto (PTV) vai Lähellä.fi-verkkopalvelu

Järjestö voi itse valita, kuvaako palvelunsa Palvelutietovarantoon vai Lähellä.fi-verkkopalveluun. Tarvittaessa järjestön on myös mahdollista kuvata tietoja molempiin palveluihin, esimerkiksi palvelutietoja Palvelutietovarantoon ja tapahtumatietoja Lähellä.fi-verkkopalveluun. Jos järjestö käyttää Palvelutietovarantoa, Lähellä.fi:hin ilmoitetut tiedot eivät siirry palvelutietovarantoon.

Palveluiden kuvaaminen Palvelutietovarantoon on suositeltava vaihtoehto järjestöille, joilla on resursseja toiminnan organisointiin, palvelujen ylläpitoon sekä datan hyödyntämiseen esimerkiksi omilla verkkosivuillaan. Palvelutietovarannossa on työkaluja rakenteisen, laadukkaan tiedon tuottamiseen. Käyttäjä voi kuvata tuottamaansa sisältöä palveluluokin ja asiasanoin. Ne edesauttavat palvelun löytymistä esimerkiksi verkkopalveluiden ja hakukoneiden hakutuloksissa.

Lähellä.fi on helpompi vaihtoehto esimerkiksi järjestöille, joilla on vähän resursseja, joilla toimintaa organisoimassa on paljon vapaaehtoisia sekä järjestöille, joille on tärkeää saada tiedot yhdellä ilmoituksella myös paikallisiin tapahtumakalentereihin.


Palvelutarjottimen hyödyt

Hyvinvointialueilla, kunnilla ja järjestöillä on lukuisia hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevia palveluja ja toimintoja. Tällä hetkellä näiden palvelujen löytäminen on pääosin ihmisten oman aktiivisuuden varassa. Matalan kynnyksen palveluille ja tuelle voi olla erityistä tarvetta heikossa ja haavoittuvassa elämäntilanteessa, mutta monesti juuri silloin voimavarat eivät riitä aktiiviseen etsimiseen.

Myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole tällä hetkellä välineitä, eikä välttämättä osaamista tai resursseja, palvelutarjonnan hallintaan ja palveluihin ohjaamiseen. Kattavaa tietoa hyvinvointia edistävistä palveluista ja toiminnasta ei ole myöskään kunnan tai järjestöjen ammattilaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden saatavilla.

Järjestöjen toiminta ovat kuvattu sirpaleisesti eri kanaviin (esim. järjestöjen omille verkkosivuille tai sosiaaliseen mediaan). Järjestöjen rooli on keskeinen, mutta järjestöillä voi olla niukat resurssit toiminnastaan tiedottamiseen. Toiminnan kuvaaminen palveluina hyödyttää kaikkia järjestöjä. Järjestölle muodostuu asiakaslähtöinen kuva omista palveluista, joka hyödyttää järjestöä niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. Tätä voidaan käyttää myös palvelujen kehittämisessä ja esimerkiksi rahoitushakemusten tukena.

Näihin haasteisiin HYTE-palvelutarjotin tarjoaa ratkaisun. Se siis kokoaa Kymenlaakson maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut yhdelle alustalle. Sen avulla kansalaiset ja ammattilaiset tavoittavat yhdestä paikasta myös järjestöjen HYTE-palvelut. HYTE-palvelutarjottimelle päästäkseen järjestö rekisteröityy ja kuvaa palvelunsa joko Palvelutietovarantoon tai Lähellä.fi-verkkopalveluun. Tarkempia lisätietoja sekä tukea ja ohjeistusta palvelujen kuvaamiseen:


Projektikoordinaattori Tuomas Laaksonen Kymenlaakson hyvinvointialueelta.

•       Puh. 040 187 1682

•       Sähköposti: tuomas.laaksonen(at)kymenhva.fi

Toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen Kymenlaakson Liikunta

*        Puh. 040 5826 706

* Sähköposti: tommi.lehtinen(at)kymli.fi