Eduskuntavaaleissa on kyse suomalaisten toimintakyvystä

23.3.2023

Kuvassa eduskuntavaalien logo, jossa palloista muodostuva V kirjain sekä tekstit vaalit ja val

Nykyinen eduskunta hyväksyi Suomen isoimman liikunnan ja urheilun asiakirjan – liikuntapoliittisen selonteon. Sen jalkauttaminen on yhä pahasti kesken.

Tulevan eduskunnan ja hallituksen tulee laajemminkin huolehtia suomalaisten toimintakyvystä. Se tarvitsee laajoja toimia. Kaikilta hallinnonaloilta.

Ilman toimintakykyistä kansaa Suomi on pulassa. Kansalaisten toimintakyvyn kannalta saamme yhä uudelleen huolestuttavia uutisia jokaisen ikäryhmän kohdalta.

Viime viikolla julkaistussa LIITU-tutkimuksessa reilu kolmasosa 7–15-vuotiaista saavutti liikkumissuosituksen. LIITU-tutkimuksen näet tästä linkistä

Futura-lehdessä julkaistavan UKK-instituutin tekemän vertaisarvioidun tutkimuksen mukaan vuonna 2040 alle heikon kestävyyskunnon rajan jää jopa 43 prosenttia 50-vuotiaista miehistä. 60-vuotiaista jo noin kaksi kolmasosaa on tuolloin kestävyyskunnoltaan heikon tason rajan alapuolella ja 70-vuotiaista 87 prosenttia.

UKK instituutin tutkimuksen pääset lukemaan tästä linkistä

Nykyinen moderni elämä haastaa koko maailmaa toden teolla. Fyysistä aktiivisuutta ei enää tarvita arjen toimissa. Toisaalta ilman fyysistä toimintakykyä emme pärjää yhteiskuntana.

Tämä on koko yhteiskunnan yhteinen haaste ja sen ratkaisemisessa tarvitaan kaikkia mahdollisia yhteiskunnan osa-alueita; perheitä, seuroja, kouluja, kuntia ja päättäjiä.

Liikunnan merkitys kytkeytyy vapaa-ajan ja elämysten lisäksi erittäin vahvasti terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin.  Liikunnalla on tutkitusti vaikutusta mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden ehkäisyyn, julkisen talouden kestävyyteen, kestävään kehitykseen, tuottavuuteen, maanpuolustuskykyyn ja oppimiseen. Liikunnan rahoitusta onkin perusteltua vahvistaa ja monipuolistaa myös eri ministeriöiden ja / tai erillisrahoituksella. Yli vaalikausien menevä malli olisi järkevin, koska muutos ei tapahdu hetkessä.

Hallitusohjelmaan tulisi saada liikkeen ja toimintakykyisyyden poikkihallinnollinen toimenpideohjelma. Ministeriöiden välinen poikkihallinnollinen toimenpideohjelma, jolle on osoitettu eri toimialoilta irrotettu erillisrahoitus. Ei vain pieniä erillisiä hankerahoja.

Kuntien tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 1§). Kunnat ovat merkittäviä liikuttajia ja liikunnan mahdollistajia sekä perheiden jälkeen liikunnan suurin rahoittaja. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa kuntalaisten liikuntatottumuksiin tarjoamalla tasavertaisesti liikuntapalveluja sekä lisäämällä liikuntamyönteistä yhdyskuntarakentamista.

Hallitusohjelmaan tulisi saada tavoitteeksi kaksin-kolminkertaistaa kuntien hyte-kerroin, jotta sillä on vaikutusta terveyden edistämisen toimenpiteille.

Seuratoimintaan osallistuu 1,8 miljoonaa suomalaista. Seurat ovat Suomen suurimman kansanliikkeen kivijalka ja merkittävä hyvinvoinnin tuottaja. Vaikka ammattimaistuminen on kovaa, seuratoiminta perustuu yhä vahvasti vapaaehtoisuuteen: seuroissa on yli 500 000 vapaaehtoista ja vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on vuosittain peräti 700 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmaan tulisi saada urheilu- ja liikuntaseurojen elinvoimaohjelma. Liikuntajärjestöjen elinvoimaisuuden turvaaminen varmistamalla vähintään nykyinen rahoitus ja rakentamalla suomen suurimman kansanliikkeen – liikuntajärjestöjen elinvoimaohjelma.

Ehdotuksia on ilmassa ja tulossa vielä hallitusneuvotteluihin paljonkin. Mm. alkuviikosta julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esitystä, joka selvitti, miten kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset otetaan osaksi päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmää.

Erittäin hyvä selvitys. Kannattaa tutustua tästä linkistä.

Liikunnan merkityksestä kannattaa myös tutustua äskettäin julkaistuun australialaiseen tutkimukseen, joka julkaistu British Journal of Sports Medicine (BJSM) lehdessä. Liikunta voi hoitaa masennusta ja ahdistusta 1 ½ kertaa paremmin kuin terapia tai lääkehoidot. Mielenterveys kohenee parhaiten, jos viikossa liikkuu 3–5 kertaa 45 minuutin ajan. Ennaltaehkäisy lienee vielä isompi asia kuin akuuttihoito. https://bjsm.bmj.com/

Kiitos jos jaksoit lukea tänne asti. Toivottavasti vaikutat vielä itse ehdokkaisiin, että he ottavat tämän kansalaisten toimintakyvyn vakavasti. Puhuttu on jo vuosikymmeniä. Nyt on aika saada kelkkaa käännettyä.

Liikuntaan jo julkisesti sitoutuneita #liikuntaehdokas ehdokkaita löydät Suomen Olympiakomitean sivuilta.

Tältä sivulta löydät kansanedustajaehdokkaat, jotka ovat allekirjoittaneet liikunnan ja urheilun manifestin ja sitoutuneet sen toimenpiteisiin. Ehdokkaat on koottu tämän linkin alla olevaan listaan vaalipiireittäin aakkosjärjestykseen. 

Aloitathan myös läheltä, eli itsestä ja läheisistäsi. Vähintään mennään äänestyspaikalle säästäen energiaa, eli lihasvoimalla liikkuen!


Tommi Lehtinen

Kymenlaakson Liikunta

toiminnanjohtaja