Työehtosopimuskoulutus seuroille

  • to 8.4.2021 klo 1416
  • Verkossa

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja koskevasta liityntäpöytäkirjasta Urheilujärjestöjen työehtosopimukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan erikseen siihen liittymällä alkaa noudattamaan ko. liityntäpöytäkirjaa.

Olympiakomitea järjestää yhdessä Paltan kanssa kaksi työehtosopimuskoulutusta urheiluseuroille. Molemmat koulutukset ovat sisällöltään samanlaisia. 31.3. järjestettävä tilaisuus on suunnattu seuroille, jotka hyödyntävät jo urheilun työehtosopimusta. 8.4. järjestettävä tilaisuus on suunnattu niille seuroille, jotka vasta pohtivat sen hyödyntämistä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Seuroille, jotka vasta pohtivat työehtosopimuksen hyödyntämistä tai ovat siitä muuten vain kiinnostuneet: 8.4 klo 14-16 Liity Teams-kokoukseen tästä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNjMWExYmUtODViMy00MzEyLWE2MmMtNmNkNGI0MzZiZDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2245e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283%22%2c%22Oid%22%3a%2289dfff90-be9a-41df-9bf1-913ed72419ad%22%7d