LIIKKUVA SKIDI- VERKKOKOULUTUS                             20.9. kello 10-17

Liikkuva skidi verkkokoulutus tiistaina 20.9.2022 klo 10-17 (Ruokatauko 12-13)

Liikkuva Skidi -koulutuksessa opit käyttämään ryhmänohjaamiseen soveltuvia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Saat myös muita vinkkejä lapsen vuorovaikutuksen ja toiminnan tukemiseen ryhmässä. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät erityisesti alle kouluikäisten ja juuri koulunsa aloittaneiden lasten kanssa.

Koulutus antaa tietoa ja käytännön työkaluja kielellisiltä taidoiltaan erilaisten lasten kohtaamiseen.

Teemoja:

-         puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet

-         kielellisiin pulmiin liittyvät liitännäishäiriöt (motorinen kömpelyys, aistikäsittelyn haasteet, tarkkaavuuden ja hahmottamisen pulmat)

-         kuvien, piirtämisen ja tukiviittomien käyttö ryhmässä lapsen ymmärtämisen ja oman ilmaisun tukena

-         toiminnanohjauksen tukemisen keinot ryhmässä

-         oman ohjaus- ja ilmaisutyylin sopeuttaminen lapsen ymmärtämistä tukevaksi

Lisää tietoa löydät:

https://www.aivoliitto.fi/ammattilaisille/liikkuvaskidi/

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Aivoliiton kanssa.

Koulutus on maksuton ja on osa liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä- hanketta.

Koulutuspaikkoja on rajallinen määrä.

Ilmoittautukaa alla olevalla lomakkeella 18.9. mennessä