Opeta ulkona- koulutukset

Opeta ulkona- koulutukset

Haluaisitko opettaa ulkona, mutta ideoita puuttuu? Metsään lähteminen arveluttaa? Koulutuksessa saat työkaluja ja ideoita, kuinka siirrät oppitunteja ulos ja luontoon. 

Ulkona oppiminen on uuden opetussuunnitelman mukaista, toiminnallista, ryhmäyttävää ja hauskaa. Se kehittää lasten ja nuorten luontosuhdetta ja on helposti muokattavissa monialaiseksi oppimiskokemukseksi.

Koulutuksessa käydään läpi tutkimustietoa ulkona opettamisesta ja sen hyödyistä. Mietitään turvallisuusnäkökohtia ja käytännön järjestelyjä sekä ennen kaikkea tehdään ja kokeillaan itse, oman koulun lähiluonnossa erilaisia toiminnallisia tehtäviä monipuolisesti eri oppiaineista.

Koulutus voidaan toteuttaa kokonaan ulkona tai osittain sisällä osallistujien toiveiden mukaan.

Painottuu alakouluun, mutta varmasti yläkoulun opettajillekin tulee tietoa, ideoita ja sovellettavaa materiaalia.

Kouluttaja: Kati Paakkanen (Ruonalan koulun opettaja)

Lisätiedot: Petteri Mäkelä 044 013 7081, petteri.makela@kymli.fi

Hinta: 30,00 euroa/ osallistuja (Kotkan perusopetuksen opettajille / henkilökunnalle maksuton)