HAASTAVA LAPSI RYHMÄSSÄ 19.5.2021

Haastava lapsi ryhmässä -  ymmärrystä ja keinoja haastavan lapsen kohtaamiseen!

Koulutuksessa saat ymmärrystä ja työkaluja työskentelyyn ja toimintaan haastavien lapsien kanssa. Koulutus sopii kasvatusalan ammattilaisille (esim. varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaali- ja terveyspuoli), seuraohjaajille, valmentajille, liikunta-alan ammattilaisille ja muille ohjaustyötä lasten kanssa tekeville.

Ajankohta:

19.5. kello 12:00-16:00

Hinta: 50,00 euroa/ hlö. Saat laskun noin viikon sisällä ilmoittautumisesta.

Paikka: etäkoulutus, Teams

Sisältö:

Koulutusiltapäivässä käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

-       Mitä ovat neuropsykiatriset oireyhtymät?

-       Miten oireet näyttäytyvät lapsen elämässä?

-       Tyypillisimmät liitännäisdiagnoosit

-       Mikä lasta voi auttaa ja tukea?

-       Vuorovaikutuksen merkitys

-       Työntekijän oma jaksaminen

Koulutus antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. adhd, add, autismiskirjon häiriö, tourette) ja auttaa lisäämään ymmärrystä lapsen haastavaa käyttäytymistä kohtaan.

Koulutuksesta saa myös täydennystä kasvattajan ja ohjaajan työkalupakkiin. Koulutusmateriaali jaetaan osallistujille tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittautuminen 

Koulutukseen ilmoittautuminen 17.5. mennessä

Ilmoittautuminen 19.5. koulutukseen

Koulutukseen otetaan maksimissaan 30 osallistujaa. Koulutus toteutuu, jos osallistujia vähintään 10. 

Kouluttajana: Anne Mariapori

Perhepsykoterapeutti

Toimintaterapeutti (AMK)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Lisätiedot:

Petteri Mäkelä

044 013 7081

petteri.makela@kymli.fi