Jäsenseuroille|Työhuone

Ehdollepano toimikunnan pyyntö

10.10.2018

Kevätkokouksen valitsema ehdollepanotoimikunta valmistelee ja tekee ehdotuksen valittavista uusista henkilöistä KymLin hallitukseen syyskokouksessa 29.11. Nyt toimikunta pyytää ehdotuksia.

 

 

 

KymLi ry:n hallituksen valinta syyskokouksessa 29.11.2018 Kouvolassa

 

Kymenlaakson Liikunta ry:n sääntöjen 5§:n mukaan syyskokous valitsee KymLi:n hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Nykyisen hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa puheenjohtaja Ari Pietarinen, hallituksen jäsenet Veikko Niemi ja Raino Ojansivu. Sini Huhtalalle tulee sääntöjen määräämä maksimiaika (6 vuotta) täyteen eli häntä ei voida valita enää uudelleen. Ei erovuoroisia ovat jäsenet Nina Salmela-Mäkelä, Timo Lehmusmetsä ja Mia Holmberg.

Kevätkokouksen valitsema ehdollepanotoimikunta valmistelee ja tekee ehdotuksen valittavista uusista henkilöistä.

Ehdollepanotoimikunta pyytää jäsenjärjestöjä tekemään ehdotuksia valittavista henkilöistä. Ehdotuksissa tulee lyhyesti esitellä asianomaisen henkilön järjestökokemus ja muut valintaa puoltavat seikat. KymLi:n vuosikokous on valinnoissaan pyrkinyt noudattamaan sekä sukupuolista- että alueellista tasa-arvoisuutta, mikäli on ollut kelvollisia ehdokkaita. Yhdistyslain mukaan tasa-arvoisuuteen ei ole velvoitetta.

Ehdotukset henkilöistä perusteluineen on toimitettava toimikunnalle viimeistään sunnuntaihin 28.10.2018 mennessä joko postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen. (Jossakin versiossa oli vahingossa viikonpäiväksi lipsahtanut perjantai)

Toimikunnan ehdotus lähetetään jäsenyhdistyksille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta kokouskutsun yhteydessä ja liitteenä on yhteenveto kaikista tehdyistä ehdotuksista.

 

 

Satu Päivärinta

Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja

 

Ehdotukset sähköpostilla: satu(a)pekkapaivarinta.fi

Postitse: Maarikankuja 39, 45100 Kouvola