Jäsenseuroille|Työhuone

Terveysliikuntastrategia

Terveysliikuntastrategian 2014-2020 tavoitteena on esittää tavoitteet terveysliikunnan kehittämiseksi Kymenlaaksossa. Tavoitteena on luoda kymenlaaksolaisille parhaat mahdolliset edellytykset liikkua terveytensä kannalta riittävästi. Strategia toteutetaan verkostotyönä ja se pyritään pitämään mahdollisimman käytännönläheisenä. 

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia pohjautuu maakunnalliseen terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelmaan, jossa strategisena päämääränä on kymenlaaksolaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Terveysliikuntastrategia kootaan työryhmätyönä eri ikäryhmät huomioiden. Päätavoitteena on liikunnan lisääminen ja liikkumattomien löytäminen joka ikäryhmässä. Strategiset linjaukset pohjautuvat elämänkulkuun:

1) lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen

  • Miten voidaan edistää lasten ja lapsiperheiden liikkumista?
  • Miten aktivoidaan lasten vanhemmat liikunnalliseen elämäntapaan?

2) työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

  • Miten saadaan aikuisikäiset liikkumaan terveyden kannalta riittävästi?

3) ikääntyneiden terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen

  • Millä keinoin säilytetään ikääntyneiden toimintakyky riittävällä tasolla?

Strategiassa on viisi kärkiteemaa, jotka on koottu työryhmätyöskentelyn tuotoksena. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset pohjautuvat jo olemassa oleviin hyviin käytäntöihin, uusiin ideoihin sekä valtion tekemään terveysliikunnan strategisiin nostoihin. Kaikissa kärkiteemoissa huomioidaan maakunnan kuntien välinen yhteistyö, istumisen ja liikkumattomuuden vähentäminen elämänkulussa sekä erityisryhmät ja esteettömyys. Tärkeää on vaikuttaa asenteisiin ja korostaa omaa vastuuta aktiivisen arjen valinnoissa.