Jäsenseuroille|Työhuone

Timo Lehmusmetsä uutena KymLin hallitukseen

20.11.2017

KymLi syyskokous pidettiin Kouvolassa 20.11.2017. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sami Pousi Kouvolasta.

KymLin hallitukseen tuli muutoksia kun jäsenistä Jukka Vilkillä (Kotka) tuli sääntöjen sallimat maksimi toimikaudet (3 x 2 vuota) täyteen ja hän ei voinut enää toimia hallituksessa. Suuri kiitos Jukka panoksestasi KymLissä!

Hallituksen jäseniä valittaessa oli käytössä jälleen kevätkokouksen asettama ehdollepanotoimikunta. Toimikunta esitti hallituksessa Mia Holmbergia (Kotka) ja Nina Salmela-Mäkelää (Kouvola) jatkamaan sekä uutena jäsenenä Timo Lehmusmetsää (Kouvola). Ehdotus hyväksyttiin ilman vastaehdokkaita.

Ilman erovuosoisuutta jatkavat puheenjohtaja Ari Pietarinen (Kotka) sekä hallituksen jäsenet Sini Huhtala (Hamina), Veikko Niemi (Kouvola) sekä Raino Ojansivu (Pyhtää).

Puheenjohtaja Ari Pietarinen avauspuheessaan totesi, että tällä hetkellä uuden Olympiakomitean kanssa tehdään suoraa ja avointa keskustelua, jossa kunnioitetaan toinen toisen työtä. Pääpaino alueilla on liikkeen lisäämisessä yhdessä sovittuna. Rakenteilla on myös yhteinen suunnittelun malli suunnitella asioita yhdessä paremmin. Toimintasuunnitelmaa esitellessään KymLin toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen totesi, että vuonna 2018 liikunnan ja urheilun tulee yhä olla aktiivisesti mukana uuden maakunnan sekä soten valmisteluissa sekä maakuntavaaleissa.  

Toiminnan painopisteinä toteutetaan 2018 edelleen Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteistä menestyssuunnitelmaa.

KymLin toimintavuoden tärkeimmiksi valinnoiksi Kymenlaaksossa valikoituu maakunta- ja soteuudistukset sekä koulupäivän liikunnallistaminen, jossa maakuntamme kunnat ovat jo vahvasti mukana. Maakunnan omista tarpeista valinnoiksi nousevat terveysliikuntastrategian jalkauttamisen jatkaminen sekä uuteen maakuntaankin kohdistuva urheilustrategian julkaiseminen mm. seurojen elinvoimaisuuden näkökulmasta sekä toimijoiden sitouttaminen. Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan urheiluakatemioiden elinvoimaisuuden lisääminen ovat KymLin työssä painopisteenä huippu-urheilussa.

KymLi aloittaa toimintansa 20. vuoden maakunnallisesta tarpeesta nousevan vakiintuneen toiminnan jatkamista. KymLi jatkaa myös monipuolista hanketoimintaa omana toimintanaan tai kumppanina. Hankkeina toteutetaan mm. maahanmuuttajien liikuntaa, liikettä landelle sekä sporttivaunua.